in

Încălzire pe timp de iarnă: Campanii de informare ale pompierilor călărășeni

Pompierii militari călărăşeni desfăşoară în această perioadă activităţi de informare preventivă în domeniul situaţiilor de urgenţă în toate unitățile administrativ teritoriale ale județului, fiind pus un accent deosebit pe folosirea corespunzătoare a mijloacelor de încălzire, acţiunile având drept scop pregătirea populației pentru sezonul rece.

Cadrele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” Călăraşi se deplasează în localități ale județului și împreună cu reprezentanții Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă distribuie cu această ocazie flyere şi pliante care conţin măsuri şi reguli de prevenire a incendiilor, cât şi diverse alte informații legate de adoptarea unui comportament corespunzător în cazul producerii unor situații de urgență.

În această săptămână, pompierii s-au deplasat în localităţile Cuza Vodă, Lupşanu, Modelu şi Independenţa.

Cu prilejul acestor deplasări ale pompierilor militari în teren au loc discuţii directe cu cetăţenii, dar și cu factorii decizionali de la nivelul comunităţilor locale, urmărindu-se popularizarea măsurilor preventive, cu precădere, în rândul cetăţenilor aflaţi în medii sociale defavorizate şi cu acces scăzut la mijloacele de informare.

Componenta preventivă a Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de UIrgenţă verifică respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti, în scopul depistării eventualelor deficienţe, precum şi pentru conştietizarea populaţiei cu privire la risdcurile identificate şi a consecinţelor acestora asupra vieţii oamenilor, a bunurilor şi a mediului

Mesajele sunt ttransmise și în mediul virtual, cu ajutorul paginii web a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi www.isucalarasi.ro, cât și prin reţelele de socializare.

Anual, în România sunt înregistrate peste 5.500 incendii la locuinţe, iar principalele cauze care duc la apariția incendiilor sunt: coşul de fum defect sau necurăţat – 34%, instalaţii electrice defecte sau improvizate – 22%, mijloacele de încălzire – 17% şi fumatul şi focul deschis -13% .

IGSU a încheiat, în anul 2012, un parteneriat de colaborare cu E.ON România, intitulat „Împreună pentru siguranţă”, ale cărui principale obiective constau în derularea unor campanii de informare ce au ca scop aducerea la cunoștință cetățenilor asupra pericolelor la care se expun în cazul nerespectării măsurilor şi regulilor de comportare specifice situaţiilor de urgenţă, crearea comportamentului preventiv şi atitudinii pro-active în rândul comunităţii în vederea reducerii semnificative a numărului de victime.

În baza acestei colaborări, cei doi parteneri au implementat deja la nivel naţional două campanii: „R.I.S.C. – Renunţă! Improvizaţiile sunt Catastrofale” şi „R.I.S.C. – Siguranţa nu este un joc de noroc!”.