Indicele de percepție a corupției: România se află în top

justitia

Indicele de percepţie a corupţiei (IPC) 2018, publicat pe 29 ianuarie 2019, de Transparency International, arată că eşecul constant al majorităţii ţărilor de a controla în mod semnificativ corupţia contribuie la o criză a democraţiei în întreaga lume.

Peste două treimi din cele 180 de state analizate înregistrează scoruri sub 50 de puncte, media la
nivel mondial fiind de 43 de puncte.

Poate cel mai îngrijorător este faptul că marea majoritate a statelor evaluate nu a făcut aproape deloc progrese în ultimii ani. Clasamentul este întocmit prin acordarea de puncte, de la 0 la 100, în care 0 înseamnă “foarte corupt”, iar 100 “deloc corupt”.

România rămâne în rândul democraţiilor fragile
La nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, media este de aprox. 65 de puncte, în scădere faţă
de anul anterior cu peste un punct.

Danemarca (cu 88 de puncte), Finlanda (85 de puncte) şi Suedia (85 de puncte) rămân în top trei, ca şi în 2017. România rămâne pe locul 25 în clasament, însă scorul înregistrat scade cu un punct faţă de 2017, de la 48 la 47 de puncte. Cu 42 de puncte, Bulgaria rămâne pe ultimul loc la nivelul UE, de asemenea în scădere cu un punct faţă de anul anterior. Grecia pierde trei puncte, de la 48 în 2017 ajunge la 45 în 2018. În schimb, Ungaria câştigă un punct, ajungând la 46 în 2018.

La nivel naţional, rămân în continuare restante obiective prioritare, ca de exemplu: implementarea
de măsuri concrete în prevenirea corupţiei şi închiderea vulnerabilităţilor; aprobarea şi promovarea
unor mecanisme interne robuste în cadrul administraţiei publice cu funcţie de corecţie.
Printre soluţiile concrete propuse de Transparency International Romania se numără:
– Înfiinţarea Registrului Naţional de Conformitate, instrument de utilitate publică, propus de
organizaţia noastră pentru a creşte transparenţa administrativă şi pentru a contribui la reducerea
vulnerabilităţilor la corupţie şi a arbitrariului în realizarea inspecţiilor administrative;
– Modernizarea standardelor de bună guvernanţă locală, prin implementarea Sistemului de
Integritate la nivelul administrație publice locale, pe un model elaborat de TI şi aplicat cu succes în
alte state europene.

În plus, Transparency International Romania reiterează faptul că succesul luptei împotriva corupţiei
este direct legat de instituţii puternice şi stabile în ansamblul lor. Avem nevoie de instituţii puternice, independente, de lideri responsabili şi cetăţeni implicaţi în viaţa comunităţii locale, care să sancţioneze derapajele.

Transparency International Romania are 20 de ani de activitate în sectorul neguvernamental, perioadă în care a contribuit inclusiv la înfiinţarea unor instituţii publice precum Agenţia Naţională de Integritate, Direcţia Naţională Anticorupţie, a elaborat politici publice şi standarde de etică şi integritate în sectorul public şi mediul de afaceri. Suntem consecvenți principiilor care ne ghidează în activitatea noastră: integritate, imparțialitate, responsabilitate, profesionalism.

Unii au citit și asta: