Informații despre timpul de muncă și de odihnă al angajaților, pentru angajatori

În cadrul acţiunii de informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată ce se desfăşoară în perioada 14.06.2017-31.08.2017, în data de 02.08.2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi a organizat o întâlnire cu angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniul industriei textile şi comerţului.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate următoarele aspecte:
– Principalele reglementări cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă.
– Prevederile legale privind timpul de muncă şi de odihnă.
– Elementele care trebuie înregistrate în registrul general de evidenţă a salariaţilor şi termenele de transmitere a acestora.

De asemenea au fost dezbătute prevederile Ordonanţei nr. 4 din 20 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi propunerile de modificare a Codului Muncii (Legea nr. 53/2003 republicată) cu privire la încheierea contractelor individuale de muncă, timp de muncă şi de odihnă.

Unii au citit și asta: