Consiliul Judeţean Călăraşi este partener într-un proiect transfrontalier în valoare de 1,38 milioane euro

Centrul-de-Afaceri-Calarasi

Consiliul Judeţean Călăraşi a lansat joi, 30 mai 2013, ora 10.00, în calitate de partener, proiectul „Depăşirea obstacolelor – Infrastructură de afaceri şi servicii integrate transfrontaliere în zona District Silistra – Judeţ Călăraşi”, Cod MIS 564, finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007 – 2013, axa prioritară 3, domeniul major de intervenţie 3.1.

Liderul proiectului este „Alianţa pentru Iniţiative Regionale şi Civice, Silistra Bulgaria,iar ceilalţi parteneri sunt: „Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi” şi „Camera de Comerţ şi Industrii Silistra – Bulgaria”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.388.860,94 euro, din care 1.178.031,85 euro este valoarea nerambursabilă din FEDR, 180.551,92 euro reprezintă cofinanţarea de la bugetele naţionale şi 30.277,17 euro este contribuţia proprie a partenerilor.

Proiectul îşi propune revigorarea condiţiilor de desfăşurare a cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor şi încurajarea antreprenoriatului în zona District Silistra – Judeţ Călăraşi prin construirea şi integrarea infrastructurii de afaceri şi a serviciilor transfrontaliere.

În aceeaşi măsură, proiectul îşi propune să actualizeze şi integreze serviciile şi informaţiile în domeniul afacerilor pentru creşterea oportunităţilor comune în vederea elaborării iniţiativelor antreprenoriale prin înfiinţarea reţelelor între actorii economici şi sociali de pe ambele maluri ale Dunării, Călăraşi – Silistra.

Construirea unui Centru Logistic la Silistra va completa activitatea Centrului de afaceri Călăraşi şi va contribui la dezvoltarea economică şi socială a regiunii de graniţă, prin interconectarea mediului de afaceri de pe ambele maluri dunărene.

Unii au citit și asta: