in

Instruire cu directorii de şcoli pe linia apărării împotriva incendiilor

La sfârşitul săptămânii trecute, în data de 16.04,.2010, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, a fost organizată şi desfăşurată în incinta Liceului „Mihai Eminescu” instruirea anuală a conducătorilor instituţiilor de învăţământ şi a personalului didactic desemnat să efectueze pregătirea pe linia apărării împotriva incendiilor în unităţile de învăţământ din judeţul nostru.

Pe timpul activităţii, participanţilor la instruire le-au fost prezentate  de către maior ing.  Aldoiu Giani şi sublocotenent Şohan Raluca, acte normative specifice, precum şi protocoalele încheiate la nivel ministerial între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, iar la nivel local între I.S.U.J. Călăraşi şi Inspectoratul Şcolar judeţean.

În acest sens, li s-au adus la cunoştinţă directorilor de unităţi şcolare şi personalului desemnat să execute pregătirea în domeniul apărării împotriva incendiilor: Protocolul încheiat între M.I.R.A. şi M.E.C.T. nr. 250/12.07.2007 şi Protocolul încheiat între Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean nr. 983/17.03.2009.

Şeful Inspecţiei de Prevenire, maior Aldoiu Giani a pus un accent deosebit în alocuţiunea sa pe autorizarea din punct de vedere al securităţii la incendiu a unităţilor de învăţământ (grădiniţe, şcoli, licee, colegii), la care s-au efectuat lucrări de extindere şi modernizare şi/sau în care s-au montat sisteme de încălzire centrală.

Unul dintre subiectele extrem de importante ale instruirii a fost reprezentat de necesitatea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu pentru lucrările de modernizare, extindere şi implementare a unor sisteme de încălzire centrală de către conducătorii instituţiilor de învăţământ, aspect foarte important având în vedere că utilizatorii construcţiilor şi amenajărilor sunt în cea mai mare proporţie copii, iar activitatea de prevenire în acest domeniu are ca ţintă protejarea vieţii copiilor.

De asemenea, au fost discutate şi subiecte cu privire la desfăşurarea concursurilor cu cercurile tehnico-aplicative de elevi „Cu viaţa mea apăr viaţa” şi „Prietenii pompierilor”, activităţi ce au la bază formarea şi dezvoltarea abilităţilor privind modul de comportare şi modul de acţiune pe linia apărării împotriva incendiilor.

Pe parcursul convocării s-au prezentat şi anumite nereguli constatate pe parcursul controalelor efectuate de către cadrele Inspecţiei de Prevenire şi s-au făcut menţiuni privind Normele de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor de învăţământ aprobate prin Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3946/01.06.2001.

Pentru orice întrebări, sugestii, recomandări în domeniul apărării împotriva incendiilor vă puteţi adresa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, Str.   Bucureşti nr. 344, Călăraşi / Tel.:  0242.311818;  0242.314692 / Fax:  0242.314062;  0242.314079 / Web: www.isucalarasi.ro