Reţeaua de informare REGIO Sud Muntenia s-a întâlnit la Călăraşi

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat în data de 25 mai 2010 Întâlnirea Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia. Evenimentul a avut loc la Călăraşi, la sediul Călăraşi Business Center (zona Chiciu). Scopul organizării acestei întâlniri a fost de a prezenta nivelul de dezvoltare al Reţelei, precum şi de a informa membrii despre stadiul de implementare a Planului de comunicare pentru POR la nivelul regiunii Sud Muntenia, anunţă Serviciul Comunicare al Agenţiei.

În cadrul acestui eveniment, membrii au primit informaţii utile despre Programul Operaţional Regional şi alocarea financiară nerambursabilă disponibilă la nivelul regiunii Sud Muntenia. De asemenea, cu această ocazie, s-a discutat despre stadiul de dezvoltare şi nivelul de performanţă ale Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia.

Astfel, discuţiile au vizat activitatea reţelei de până acum şi tipul de informaţii diseminate de ADR Sud Muntenia către membri, menite să asigure transparenţa accesării fondurilor europene alocate prin Programul Operaţional Regional. Totodată s-au identificat metode eficiente de colaborare în vederea sprijinirii comunităţii regionale prin diseminarea de informaţii despre posibilitatea de accesare a fondurilor europene nerambursabile.

Reţeaua REGIO include instituţii publice (regionale şi locale), organizaţii non-guvernamentale, instituţii academice şi asociaţii profesionale. Toţi membrii Reţelei de informare sunt sprijiniţi de către ADR Sud Muntenia în activităţile de comunicare. Acest sprijin este materializat, în măsura în care este solicitat, în întâlniri regionale, publicaţii, experţi care să participe la activităţile multiplicatorilor.

Prin crearea acestei reţele la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, din care fac parte până în prezent 76 de membri, s-a urmărit difuzarea planificată şi continuă de informaţii privind implementarea Programului Operaţional Regional şi aplicarea principiului transparenţei în rândul potenţialilor beneficiari şi a publicului larg din regiune.

Obiectivul strategic al reţelei este de a crea un cadru unitar care să asigure o informare promptă şi corectă a publicului larg, a potenţialilor beneficiari şi a beneficiarilor despre oportunităţile Programului şi despre modul în care proiectele finanţate prin POR pot îmbunătăţi aspectele economice şi sociale ale comunităţilor regionale şi locale.

Unii au citit și asta: