Intervenție în caz de incendiu, la Spitalul Municipal Oltenița

Joi, 04 martie 2021, în incinta Spitalului Municipal Oltenița au fost simulate mai multe intervenţii, cu scopul de a pregăti personalul medical pentru a face faţă unor situaţii de urgenţă: salvarea persoanelor, acordarea primului ajutor și evacuarea personalului și a pacienților.

Pe parcursul a 120 de minute, la acest exerciţiu tactic au participat forţe şi mijloace ale I.S.U. „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi și cadre medicale şi reprezentanți ai Spitalului Municipal Oltenița.

Tema exerciţiului tactic de cooperare a urmărit modul de acţiune al forţelor cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă in cazul producerii unor situaţii de urgenţă in zona de competenţă a I.S.U. “Barbu Ştirbei” Calarasi şi asigurarea unui răspuns coordonat al tuturor structurilor cu atribuţii de intervenţie în cazul producerii unui incendiu cu manifestări deosebit de rapide si efecte limitate in timp.

Scopurile generale ale acestei aplicaţii tactice au fost verificarea concepţiei de acţiune stabilită prin planul desfăşurării exerciţiului tactic şi a capabilităţilor de intervenţie la nivelul zonei de competenţă a I.S.U. Călăraşi; elaborarea concepţiei specifice privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns, precum şi concepţia de acţiune în situaţii de urgenţă; evaluarea eficienţei intervenţiei autospecialelor, a echipajului SMURD, a echipajelor de descarcerare, precum şi a necesarului de resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă cu forţele proprii; evaluarea consecinţelor probabile ale surselor de risc şi pregătirea psihologică a personalului în vederea realizării unei intervenţii eficiente; organizarea cooperării între forţele participante şi stabilirea necesarului de forţe, mijloace şi echipamente specifice necesarue pentru situaţia cea mai nefavorabilă; verificarea practicabilităţii căilor de acces şi de amplasare a autospecialelor de intervenţie; verificarea eficientei procedurilor de intervenţie pentru situaţiile tactice simulate, conducerea într-o concepţie unitară a acţiunilor de intervenţie.

Pe timpul desfășurării exerciţiului s-a urmărit verificarea posibilităților de amplasare a autoscării si accesul la fațadele clădirilor din incinta spitalului, precum și instruirea cu personalul spitalului privind interventia in caz de incendiu.

Aplicația tactică de cooperare cu forțe și mijloace în teren s-a desfășurat în condiții optime, fiind bifate în mare măsură cererile scenariului de intervenție, s-au simulat mai multe proceduri de intervenţie, iar la final, s-a putut spune că exercițiul s-a dovedit a fi un bun antrenament pentru o situație reală.

Astfel de exerciții de cooperare se vor mai desfășura și în următoarele etape, în concepții asemănătoare, astfel încât personalul participant să poate deprinde abilități eficiente de salvare în condițiile cele mai vitrege de intervenție.

Unii au citit și asta: