”Întoarce-te la școală!”: Proiect pentru prevenirea abandonului școlar

Asociația Sfântul Stelian (Lider) și Inspectoratul Școlar Județean Călărași (partener 1)implementează proiectul Întoarce-te la școală!, pe aria geografică a județului Călărași.

Obiectivul general al proiectului este reducerea și prevenirea abandonului școlar din învățământul obligatoriu (mai mult de 4 ani), prin facilitarea și promovarea accesului egal la învățământul primar și secundar de calitate.

Acest obiectiv cuprinde participarea cursuri de învățare formale, non-formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare a 600 de beneficiari ce au abandonat școala. Dintre aceștia, 150 sunt de etnie romă.

Pentru realizarea acestui obiectiv, vor fi organizate programe de educație de tip ”A Doua Șansă”, servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții, promovarea programului ”A Doua Șansă” și a măsurilor complementare.

Vor fi implementate măsuri de sprijin financiar/social, dar și măsuri ce vizează dezvoltarea profesională/îmbunătățirea competențelor a personalului didactic din învățământul preuniversitar.

În decursul a 36 de luni, personalul didactic din învățământul preuniversitar va participa la programe de formare continuă avizate sau acreditate de Ministerul Educației Naționale.

Unii au citit și asta: