in

IPJ Călăraşi recrutează candidaţi pentru şcolile de poliţie

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi selecţionează candidaţi pentru concursurile de admitere în Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Cifrele de şcolarizare:

* Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:
– specializarea ordine şi siguranţă publică – 3 ani – 50 locuri, din care: 42 pentru bărbaţi, 5 pentru femei, 3 pentru minorităţi (1 rom, 1 maghiar, 1 alte minorităţi)
– specializarea drept – 4 ani – 19 locuri, din care 14 pentru bărbaţi şi 5 pentru femei
* Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – 50 locuri, din care 43 pentru bărbaţi, 5 pentru femei, 2 pentru minorităţi (1 rom, 1 alte minorităţi)
* Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca – 50 locuri, din care 43 pentru bărbaţi, 5 pentru femei, 2 pentru minorităţi (1 rom, 1 alte minorităţi)
* Academia Tehnică Militară, Bucureşti
Facultatea de sisteme electronice şi informatice militare:
– Calculatoare şi tehnologia informaţiei – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărarea şi securitatea naţională – 6 locuri pentru bărbaţi
– Inginerie electronică şi telecomunicaţii – Transmisiuni – 4 locuri pentru bărbaţi
* Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti:
Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – „Psihologie – informaţii” – 5 locuri pentru bărbaţi

Cererile de înscriere la concursul de admitere la Academia de Poliţie A. I. Cuza Bucureşti se vor depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Călăraşi, până la data de 22.06.2012; pentru Şcolile de agenţi de poliţie Câmpina şi Cluj Napoca până la data de 10.08.2012, iar pentru unităţile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii până la data de 20.06.2012.

Examinarea psihologică a tuturor candidaţilor, indiferent de instituţia de învăţământ pentru care au fost recrutaţi, se efectuează la nivelul I.P.J. Călăraşi, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării, respectiv:
– pentru candidaţii înscrişi la concursul de admitere la Academia de Poliţie A. I. Cuza Bucureşti în perioada 25 iunie-04 iulie 2012;
– pentru candidaţii înscrişi la concursul de admitere la instituţiile de învăţământ postliceal: în perioada 13-24 august 2012.

Înscrierile au loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi din municipiul Călăraşi, Bulevardul Republicii, nr. 44, de luni până vineri între orele 9,30 – 15,00, unde candidaţii se vor prezenta cu actul de identitate în original şi copie xerox, pentru a fi înregistraţi în evidenţă şi a începe întocmirea dosarului de recrutare.

Detalii despre condiţiile generale şi specifice pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să candideze, probe şi bareme, tematică şi bibliografie recomandată pot fi obţinute prin accesarea site-ului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi – http://cl.politiaromana.ro/ – secţiunea Carieră – ADMITERE 2012.