in

ISU Călărași, activități de instruire pentru operatorii economici din agricultură

Reprezentanţii ISU Călăraşi desfăşoară în această perioadă mai multe activităţi de instruire a operatorilor economici din domeniul agriculturii.

Având în vedere situaţia operativă înregistrată în ultimii ani cu privire la incendiile de mirişte / vegetaţie uscată în urma campaniei de recoltare a cerealelor păioase, pentru prevenirea şi reducerea numărului situaţiilor de urgenţă produse, s-a luat hotărârea desfăşurării, cu sprijinul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă / cadrelor tehnice, a unor activităţi de instruire cu reprezentanţii operatorilor economici şi a utilizatorilor de terenuri agricole.

Aceste activități au loc în conformitate cu Planul anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţului Călăraşi pentru anul 2024 aprobat prin ordin al Prefectului.

Pompierii militari vor avea în vedere ca în activităţile specifice derulate în teren să prezinte măsurile de apărare împotriva incendiilor ce trebuie respectate pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase, dar şi restricţiile care se impun în ceea ce priveşte utilizarea focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale.

Cadre militare din cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenţie şi Rezilienţa Comunităţii vor organiza mai multe sesiuni de instruire pe parcursul întregii luni, scopul fiind acela de cunoaştere a reglementărilor în domeniu şi de a reduce numărul de incendii de vegetaţie şi arderi necontrolate.
Astfel de sesiuni au avut loc pe parcursul acestei săptămâni în Oltenița, Chirnogi, Borcea și Jegălia, iar în perioada următoare pompierii se vor întâlni cu deținătorii de terenuri agricole din celelalte localități ale judeţului.