ITM Călărași: Amenzi de 20 000 de lei, pentru muncă la negru

În sãptãmâna 19 – 23.10.2020, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în agriculturã, comerţ, întreținerea şi repararea autovehiculelor, brutãrii, activităţi ale centrelor de fitness, fabricarea mobilei, fabricarea pâinii, a prãjiturilor şi produselor de patiserie, activitãţi de testãri şi analize tehnice, fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar din hârtie sau carton.

Inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncă au verificat 28 de angajatori.

Un angajator a fost sancţionat şi s-au aplicat amenzi în valoare de 20000 de lei pentru muncă nedeclarată.

Au fost dispuse 40 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

Inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã au efectuat 19 controale.

16 angajatori au fost sancţionaţi şi au fost aplicate 21 de avertismente.

Pentru remedierea deficienţelor, s-au aplicat 21 de mãsuri cu termene precise de rezolvare.

În zilele de 24 şi 25 octombrie, ITM a efectuat controale în vederea respectãrii mãsurilor prevãzute de Legea nr.55/2020 şi a actelor normative în vigoare pentru aplicarea acesteia, şi pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, precum şi pentru asigurarea unui mediu sigur pentru sãnãtatea lucrãtorilor.

Unii au citit și asta: