ITM Călărași anunță verificări în cadrul unităţilor spitaliceşti

În perioada 08.02 – 09.04.2021 se va desfăşura, la nivelul judeţului Călăraşi, Campania Naţională privind verificarea modului în care se respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate asistenţă spitalicească, asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică, alte activităţi referitoare la sănătatea umană), de stat şi private.

Obiective generale ale campaniei sunt:
-identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispoziţiilor legale.
-eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea acestora şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare.
-diminuarea neconformităţilor constatate anterior în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul unităţilor spitaliceşti.
-creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă precum şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activităţi referitoare la sănătatea umană.
În cadrul controalelor se vor urmări aspecte referitoare la:
-angajarea personalului, transmiterea în termenul legal, a contractelor de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor, durata timpului de muncă şi muncă suplimentară, regulamentul intern/contract colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate, munca de noapte, etc.
-organizarea activităţii de prevenire şi protecţie în domeniul SSM, evaluarea riscurilor şi elaborarea planului de prevenire şi protecţie, utilizarea, întreţinerea, revizia şi repararea periodică a echipamentelor de muncă, verificarea instalaţiilor electrice, a instalaţiilor de oxigen, a centralelor termice, a instalaţiilor de ridicat, asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici, inclusiv la SARS CoV 2, etc.

Unii au citit și asta: