ITM Călărași: Ce acțiuni au loc în următoarele două săptămâni

În săptămâna 19-25 aprilie 2021, în domeniul relaţiilor de muncă au loc acţiuni comune cu Biroul Pentru Imigrări Călăraşi, având ca scop combaterea muncii nedeclarate şi angajarea ilegală a străinilor pe raza de competenţă;

De asemenea, se desfășoară Campania naţională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor.

Este verificat și modul în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă la transportatorii rutieri şi la beneficiarii serviciilor de transport rutier.

Alte acțiuni care au loc în această perioadă:
* Acţiunea de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă afecţiuni musculo-scheletice (AMS), precum şi a măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora;
* Acţiunea de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (1 – 9 lucrători);
* Acţiunea de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu noul coronavirus;
* Acţiunea de control privind obligaţiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea la locurile de muncă din industria extractivă de suprafaţă, diviziunile CAEN 05, 07, 08;
* Acţiunea de control pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale cu privire la activităţile cu produse de protecţie a plantelor.

Unii au citit și asta: