24h/24h

ITM Călărași începe verificarea locurilor de muncă verzi

locuri de munca verzi Calarasi

Inspectoratul Teritorial de Munca al Judetului Călăraşi desfasoara o acţiune de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în unităţile cu locuri de muncă verzi (recuperare-reciclare deşeuri, producere energie electrică din surse regenerabile), în trimestrele II,III si IV ale anului 2016.

Sunt vizate următoarele obiective:

– creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din domeniul producţiei energiei electrice verzi, colectarea, tratarea şi recuperarea materialelor din deşeuri, în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, pentru promovarea stării de bine la locurile de muncă verzi, cu consecinţe benefice în plan social şi profesional, cât şi al mediului.
– încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaţilor şi angajatorilor în diminuarea consecinţelor sociale şi economice, a impactului negativ asupra mediului care derivă din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile în domeniile mai sus amintite.
– promovarea bunelor practici în aceste sectoare de activitate verzi.

Campania se va desfăşura în 3 etape: una de instruire, una de control si una de verificare a remedierii neconformitatilor.

În data de 25.04.2016, ora 10.00, în sala de şedinţe a ITM Călăraşi, va avea loc o întâlnire cu angajatorii, reprezentanti ai acestora, lucratorii desemnati, servicii interne, servicii externe de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca din unităţile cu locuri de muncă verzi (recuperare-reciclare deşeuri, producere energie electrică din surse regenerabile).

Se vor prezenta materiale, cuprinzând :

– rezultatele controalelor efectuate în anul 2015, neconformităţile constatate şi sancţiunile aplicate

– evenimentele produse la locurile de munca

– documentele care trebuie să fie prezentate inspectorilor de muncă la controalele viitoare

cofetaria-calarasi-h
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

5 × 4 =

To Top