in

Liceul Danubius a demarat o nouă cercetare educațională în județul Călărași

În acest an școlar, Liceul Danubius desfășoară, împreună cu toți colaboratorii din județ, o nouă cercetare, care vizează școala călărășeană online și pandemia.

Cercetarea educațională valorifică metoda sondajului, părțile implicate fiind investigate printr-un chestionar specific. Sunt puse la dispoziție mijloace de cuantificare a contribuțiilor, la fiecare oră, situația chestionarelor completate și a școlilor din care provin respondenții fiind actualizată automat.

Pot face parte din echipa de cercetare și alți profesori, elevi sau părinți, însă certificarea implicării se va realiza doar condiționat, dacă școala a reușit să furnizeze o cantitate de date care să dobândească caracter de reprezentativitate (echivalent unui procentaj de 10% dintre elevi, dar și părinți și profesori).

Vor exista două categorii de date ale cercetării: datele oferite publicului larg fără restricții (concluziile macro-analizei realizate la nivel județean, bazele de date cu răspunsurile – exceptând școala asociată și adresele de email), dar și date confidențiale, la care vor avea acces doar școlile și respondenții asociați fiecărei școli în parte, care solicită acest acces (analiza particularizată va conține atât date publice cât și date confidențiale, fiind realizată pentru toate școlile care au atins eșantionul reprezentativ). Nimeni nu va avea acces la date care să permită identificarea respondenților.

Chestionarul poate fi completat accesând acest link: scoala-in-pandemie.ro

Colectarea datelor a început pe 28 februarie 2021, iar termenul limită este 28 martie 2021.

Astfel de sondaje sunt posibile de când liceul a acreditat specializarea “științe sociale”, la nivel de învățământ liceal, filiera teoretică, profil uman.

Și datorită acestei specializări, cunoașterea sociologică evoluează la nivel de județ, cercetările educaționale pun în evidență elementele cu specific județean.