Loc de muncă vacant, la ADR Sud Muntenia

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează, pe 21 aprilie 2021, concurs pentru ocuparea unui post de electrician, la sediul central al ADR Sud Muntenia din municipiul Călărași. Contractul individual de muncă va fi pe durată determinată de 12 luni din momentul angajării.

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
* Studii minine – 10 clase;
* Certificat de atestare profesională electrician în construcții.

Alte cerințe:
* Posesor permis conducere categoria B.

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, Călărași, județul Călăraşi, până la data de 19 aprilie 2021, ora 17.00.

Concursul se va desfăşura la la sediul central al ADR Sud Muntenia din municipiul Călărași, str. Gen. Constantin Pantazi nr. 7A, jud. Călărași, în data de 21 aprilie 2021, începând cu ora 09:00.

Concursul se va desfășura cu respectarea legislației în materie de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 (distanțare socială și obligativitatea purtării măștii).

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331769 (persoane de contact: Crivăț Aurelian Dănuț – șef Serviciu administrativ, e-mail: administrativ@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana – Șef birou resurse umane, e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1237/Concurs-electrician-21-04-2021.rar.

Unii au citit și asta: