in

Locuri de muncă, la Serviciul Permise Călărași

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Județul Călărași scoate la concurs a următoarelor posturi:
1. agent II, prevăzut cu gradul de agent de poliție / armă: evidență auto
Unitatea: Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Călărași, domeniu de activitate: Permise de conducere și examinări
Cerințele postului:
• gradul profesional: Agent de poliție
• pregătire de bază: studii medii (M), cu diplomă de bacalaureat
• autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor postului: autorizație de acces la informații clasificate, nivel secret de serviciu (poate fi obținută ulterior);
• să dețină calitatea de examinator la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere (poate fi obținută ulterior);
• posesor al permisului de conducere categoria B, valabil;
• să dețină permis de conducere categoriile A, C, CE, D și DE (poate fi obținut ulterior).
Informații complete despre acest post pot fi găsite aici: https://hub.mai.gov.ro/recrutare/anunt/view?id=2032
2. Agent I, prevăzut cu gradul de agent de poliție / armă: evidență auto
Unitatea: Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Călărași, domeniu de activitate: Înmatriculare și evidența vehiculelor rutiere
Cerințele postului:
– gradul profesional: agent de poliție
– pregătire de bază: studii medii (M) cu diplomă de bacalaureat
– autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor postului: autorizație de acces la informații clasificate, nivel secret de serviciu (poate fi obținută ulterior); posesori ai permisului de conducere cel puțin categoria B valabil
Informații complete despre acest post pot fi găsite aici: https://hub.mai.gov.ro/recrutare/anunt/view?id=2033