Locuri de muncă vacante, la ADR Sud Muntenia

Pe parcursul lunii august, Agenția pentru Dezvoltare Sud-Muntenia organizează concurs pentru ocuparea unui post de consilier în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și a unui post de expert în cadrul Biroului de Verificare plăți POR, la sediul din Călărași.

Pentru postul de expert, contractul individual de muncă va fi cu timp parțial (4 ore), de durată determinată de 12 luni din momentul angajării.

Pentru postul de consilier, contractul individual de muncă va fi de durată determinată de 12 luni din momentul angajării.

Fiecare concurs va avea probă scrisă și interviu.

Dosarele de înscriere se pot transmite online la adresa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călăraşi, până la data de 18 august 2020, ora 12.00 (pentru postul de consilier), respectiv 21 august 2020, ora 14.00 (pentru postul de expert).

Concursul se va desfășura cu respectarea legislației în materie de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19( distanțare socială și obligativitatea purtării măștii).

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331769 (persoană de contact: Vișan Mariana-director adjunct OI POR/e-mail: da.oi@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana – Șef birou resurse umane/e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro).

Unii au citit și asta: