Lucrări în Călărași: stadiul de implementare a proiectelor

Primăria Municipiului Călărași informează călărășenii că are în prezent semnate 21 de contracte de finanțare în valoare de 41,28 milioane Euro, care se află în diverse stadii de implementare.

La data de 14 iulie 2020, stadiul implementării proiectelor era după cum urmează:

1 Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului POȘTA VECHE din municipiul Călărași
Proiectul se află în faza de finalizare a execuției lucrărilor, cu o estimare a recepției în luna august 2020.
Sunt în derulare contracte pentru activități suport.

2 Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit ȚARA COPILĂRIEI Călărași
Proiectul se află în evaluare achiziția de realizare PT și execuție lucrări. Sunt în derulare contracte pentru activități suport. Se estimează ca execuția de lucrări sa înceapî în luna decembrie 2020.

3 Reabilitarea termică a Liceului Teoretic M. EMINESCU Călărași
Proiectul se află în etapa de realizare documentația PT, urmând ca execuția de lucrări să înceapă în luna august 2020. Sunt în derulare contracte pentru activități suport.

4 Reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale T. VLADIMIRESCU Călărași
Proiectul se află în etapa de pregătire a achiziției de realizare PT și execuție lucrări. Sunt în derulare contracte pentru activități suport. Se estimează ca execuția de lucrări sa înceapă în luna februarie 2021.

5 Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local (str.București – str.Prel.București)
Proiectul se află în evaluare a achiziției de realizare PT și execuție lucrări, fiind în derulare contracte pentru activități suport. Se estimează ca execuția de lucrări să înceapă în luna aprilie 2021.

6 Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Calarasi prin crearea unui spațiu urban pietonal multifunctional în zona centrală a municipiului
Proiectul se află în etapa de pregatire a achiziției de realizare PT și execuție lucrări, fiind în derulare contracte pentru activități suport. Se estimează ca execuția de lucrări să înceapă în luna mai 2021.

7 Îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Călărași și creșterea performanțelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de management al traficului și monitorizare video, bazat pe instrumente inovative și eficiente
Proiectul se află în etapa de pregatire a achiziției de realizare PT și execuție lucrări/furnizare dotări, fiind în derulare contracte pentru activități suport; se estimează ca execuția de lucrări să înceapă în luna mai 2021.

8 Creșterea atractivității, siguranței și eficienței transportului public in municipiul Călărași prin modernizarea acestui mod de transport – autobuze, info calatori, e-tiketing, statii călători
Proiectul se află în etapa de pregatire a achiziției de furnizare dotări, fiind în derulare contracte pentru activități suport. Se estimează ca furnizarea de echipamente sa înceapă în luna octombrie 2021.

9 Sporirea gradului de mobilitate al populației prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu stații inteligente automatizate de biciclete în municipiul Călărași
Proiectul se află în etapa de pregatire a achiziției de furnizare dotări, fiind în derulare contracte pentru activități suport. Se estimează ca furnizarea de echipamente sa înceapă în luna octombrie 2021.

10 Reducerea emisiilor de CO2 in zona urbana prin construirea unui terminal intermodal de transport în zona de vest (SIDERCA) a Municipiului Călărași
Proiectul se află în etapa de pregatire achizitia de realizare PT si executie lucrari/furnizare dotari, fiind in derulare contracte pentru activitati suport. Se estimează ca execuția de lucrări să înceapă în luna mai 2021.

11 Înființare centru pentru activități educative și culturale în cartierul Livada
Proiectul se află în etapa de finalizare a achiziției de realizare PT și execuție lucrări. Sunt în derulare contracte pentru activități suport. Se estimează ca executia de lucrări sa înceapă în luna octombrie 2021.

12 Modernizare Centru comunitar existent si amenajare zone adiacente (Oborul Nou)
Proiectul se află în etapa de derulare a achiziției de realizare PT și execuție lucrări. Sunt în derulare contracte pentru activități suport. Se estimează ca execuția de lucrări să înceapă în luna decembrie 2021.

13 Regenerarea fizica a zonei defavorizate Cărămidari (Scoala 7) prin dezvoltarea bazei materiale destinate activitatilor educative , culturale si recreative
Proiectul se află în etapa de pregatire a achiziției de realizare PT și execuție lucrări. Sunt în derulare contracte pentru activități suport. Se estimează ca execuția de lucrări să înceapă în luna decembrie 2021.

14 Reabilitare termică a căminului pentru persoane varstnice SF ANTIM IVIREANUL
Contractul de finanțare a fost semnat pe 09.07.2020.

15 Managementul comun al riscului pentru reacții eficiente ale autorităților locale în situații de urgență
Partener: Municipalitatea Belene(Bg)
Achiziția de echipamente este realizată în proporție de 90%. Proiectul se va finaliza în septembrie 2020.

16 Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe fluviul Dunarea în regiunea transfrontalieră Calarasi – Silistra
Parteneri: UAT Judetul Calarasi și Municipalitatea Silistra(Bg)
Probleme în implementare: neasigurarea de către Consiliul Județean Călărași a terenului pe care se va implementa proiectul (teren ocupat în prezent de baza nautica aparținând CSM Călărași)

17 Sistem integrat pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Calarasi
Proiectul se află în etapa de derulare a achiziției de sistem. Sunt în derulare contracte pentru activități suport.

18 Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri simplificate pentru cetățeni la nivelul administratiei publice Calarasi
Proiectul se află în etapa de pregătire a achiziției de sistem. Sunt în derulare contracte pentru activități suport.

19 Wifi4eu – wifi gratuit pentru europeni
A fost semnat contractul de execuție lucrări. Se estimează instalarea sistemului în luna august 2020

20 Promovarea incluziunii sociale prin înființarea unui club al pescarilor dunăreni din municipiul Călărași
În prezent, se execută lucrări de construcții Sunt în derulare contracte pentru activități suport. Se estimeaza finalizarea lucrarilor in luna mai 2021.

21 Înființare stații de reîncărcare a vehiculelor electrice în municipiul Călărași (finantat de Agentia Fondului de Mediu)
A fost semnat contractul de furnizare și instalare echipamente (stații de reincărcare). Se estimează punerea în funcțiune a celor 4 stații în jurul datei de 15 septembrie 2020.

Toate proiectele aflate în implementare se situează în graficul aprobat prin contractual de finanțare.

Unii au citit și asta: