in

Modificări majore ale normelor de avizare şi autorizare P.S.I.

stingator-calarasiUn nou act normativ care reglementează activitatea de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţie civilă a apărut odată cu publicarea în Monitorul Oficial al Românei nr.328/15.05.2009, a O.M.A.I. nr.80/2009.

Acest act normativ clarifică unele aspecte în domeniul avizării/autorizării, aspecte care nu lasă loc de interpretare şi facilitează obţinerea într-un termen mai scurt de către solicitanţi a avizelor şi autorizaţiilor prevăzute de lege.

Pentru cei obligaţi prin certificatele de urbanism să obţină avizele de securitate la incendiu şi/sau protecţie civilă, în actul normativ menţionat mai sus, se regăsesc toate modelele de documente ce trebuie completate în vederea obţinerii avizelor.

Noul act normativ introduce o nouă optică de lucru, o transparenţă totală, prin faptul că se înlesneşte comunicarea documentelor necesare completării dosarelor de avizare şi autorizare, se poate face pe loc, solicitantul primind un document cu neconformităţile constatate.

Totodată, din punct de vedere al autorizării în domeniul securităţii la incendiu sunt detaliate situaţiile care nu au legătură directă cu legea 50/1991, aspecte reale care nu erau luate în considerare în vechiul act normativ, nu erau stipulate foarte clar.

În concluzie, se pot autoriza construcţii, activităţi şi obiective, la care nu s-au făcut modificări constructive, care necesită obligaţia emiterii unei autorizaţii de construire. Vă recomandăm, ca la începerea lucrărilor de construire, modernizare, punere în funcţiune,  să consultaţi H.G. 1739/2006, unde sunt detaliate categoriile de construcţii, amenajări şi instalaţii care se supun avizării/autorizării din punct de vedere al securităţii la incendiu (P.S.I.)

,      De asemenea, vă recomandăm ca atunci, când, analizaţi aspectele privind respectarea legislaţiei în domeniul securităţii la incendiu (P.S.I.), să urmăriţi în mod special prevederile H.G. 1739/2006, şi ulterior menţiunile din certificatul de urbanism.

Un aspect pozitiv, în interesul cetăţeanului, este faptul că s-a renunţat la taxa de avizare, practic la această oră, şi este bine de ştiut, Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi nu mai percepe nici un fel de taxă pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor.

Plt. Ovidiu Tătăranu – putător de cuvânt
Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice
I.S.U.”Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi