in

Municipiul Călăraşi are PUG

arhigama-porumbacuÎn sfârşit, Consiliul Local Municipal Călăraşi a aprobat Planul Urbanistic General (PUG) aferent oraşului.

Planul Urbanistic General este extrem de important pentru că acesta cuprinde analiza, reglementările şi regulamentul local de urbanism pentru întreg teritoriul administrativ al localităţii. În acelaşi timp, Planul Urbanistic General stabileşte norme generale pe baza cărora se elaborează apoi în detaliu, la scară mai mică, planurile urbanistice zonale şi apoi planurile urbanistice de detaliu.

Printre noutăţile cu care vine PUG-ul Călăraşiului, amintim:

– propunere amenajare complex servicii de transport (aerogară, gară, autogară) o soluţie fiind prin mutarea gării existente
– obligativitatea construirii în zona serelor, pe DN 21, pe partea dreaptă, în sensul d emers spre Slobozia, doar a locuinţelor, iar pe partea stângă doar a clădirilor şi amenajărilor pentru prestări servicii
– extinderea intravilanului de la 2955,60 ha la 3531, 28 ha
– propunerea amenajării unei zone turistice între spital şi restaurant Podul 4, adiacent braţului Borcea
– majorarea distanţei între clădiri

PUG-ul a fost realizat de firma Arhigama SRL Bcuureşti, arhitect Constantin Porumbacu (foto)

Călăraşiul măreşte taxele pentru vehiculele de peste 3,5 tone

Pompierii militari au intervenit la inundaţiile din Călăraşi