Fapt divers

Muzeul Judeţean de Istorie Prahova: oferta educațională pentru acest an școlar

Pentru susţinerea unor metode alternative de învăţare/cunoaştere şi educare/dezvoltare Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi secţiile sale din Ploieşti şi judeţ propun unităţilor de învăţământ următoarele teme/moduli, în vederea încheierii de parteneriate educaţionale, care se pot desfăşura atât în spaţiile muzeale, (taxa – 4 lei/modul), cât şi la sediul unităţii de învăţământ( taxa – 5 lei/modul).
Solicitarile se primesc oficial pe mail-ul office@histmuseumph.ro sau pe fax 0244/522656 ; 0244/514437.

În Ploieşti:

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova,str. Toma Caragiu, nr.10, tel.0244/514437;0244/522656
I. România 100 – Primul Război Mondial
– Rolul publicisticii în Marele Război
– Organizarea armatei române în Marele Război
– Eroi prahoveni ai Războiului de Întregire Naţională
II.Istoria altfel la muzeu
– Domnitori care au marcat istoria românilor
– Ploieştiul de altădată
– Regii României
III. Tradiţii şi obiceiuri la români
– Tradiții de iarnă la români
– Sărbători de început de primăvară
– Tradiții și obiceiuri de Paște
IV. România 100 – Unificatorii
– Mihai Viteazul
– Alexandru Ioan Cuza
– Ferdinand I

Muzeul „I. L. Caragiale”, str. Kutuzov, nr.1, tel. 0244/525394
I. Caragiale, omul şi opera
– Caragiale şi teatrul contemporan
– O altă faţă a unui scriitor canonic
– Oraşul lui Caragiale în imagini şi cuvinte
II. Eroii lui Caragiale
– Incursiune în viaţa şi opera lui Caragiale
– L. Caragiale şi prietenii
– Minunata lume a copilăriei
III.Caragiale, contemporanul nostru
– Caracterizarea personajelor din schiţele lui Caragiale
– Vizionarea filmului cu ecranizarea schiţelor „Dl Goe” şi „Vizită”
– Concurs de interpretare artistică a personajelor lui Caragiale

Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”, str. Nicolae Simache, nr.1, tel. 0244/542861
I. Povestea timpului – începuturile orologeriei
– Primele instrumente de măsurat timpul – De la ceasul natural la cadranul solar
– Cadranul solar – strămoşul ceasornicelor
– Primele ceasuri mecanice şi inventatorii lor
II. Ceasuri germane din zona munţii Pădurea Neagră
– Istoria ceasurilor din Pădurea Neagră
– Ceasurile din Pădurea Neagră din patrimoniul muzeului
– Inspiraţie şi culoare – aplicaţie
III.Ceasuri de personalităţi istorice
– Personalităţi ale Unirii din 1859
– Ceasurile Independenţei
– Personalităţi ale Marii Uniri
IV. Orologieri care au marcat timpul
– Abraham Louis Breguet – un ceasornicar de geniu
– Frederic Japy – pionierul orologeriei franceze industriale
– Jean Marc Vacheron şi excelenţa în orologerie

Muzeul memorial „Paul Constantinescu”, str. Nicolae Bălcescu, nr. 15, tel. 0244/522914
I. Ploieşti – viaţa muzicală
– Muzica în viaţa şcolii
– Formaţii corale reprezentative
– George Enescu la Ploieşti
II.Paul Constantinescu, necunoscut
– Paul Constantinescu în universul muzicii româneşti şi internaţionale
– Paul Constantinescu şi muzica religioasă
– Paul Constantinescu, Caragiale şi Eminescu
III.Povestea sunetelor
– Poveşti cu urechi – cu instrumente şi despre instrumente …muzicale
– Domnul Do şi domnişoara La
– Audiţii muzicale

Muzeul memorial „Nichita Stănescu”, str. Nichita Stănescu, nr.1, tel. 0344/100768
I. Acasă la Nichita Stănescu
– Aici s-a născut „Îngerul Blond”
– Interviu cu şi despre Nichita
– Poetul geniu al necuvintelor
II.Nichita Stănescu pe înţelesul copiilor
– Povestiri despre copilul şi adolescentul Nichita Stănescu
– Povestiri despre poetul Nichita Stănescu
– Nichita în viziunea copiilor
III.Muzeul pe înţelesul tuturor
– Ce este un muzeu şi care este scopul său
– Muzeul memorial şi patrimoniul său
– Munca într-un muzeu

Muzeul „Casa de târgoveţ din secolele al XVIII-lea – al XIX-lea”, str. Democraţiei, nr.2, tel. 0244/529439
I.Tradiţii şi obiceiuri româneşti
– Incursiune în viaţa târgoveţilor
– Colinde de iarnă pe prispa lui Hagi Prodan
– Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români
II.Ploieştiul de altădată
– Descoperim meşteşugurile de altădată
– Muzeul Hagi Prodan, mărturie a brezlelor uitate
– Ploieştiul de ieri şi de azi – vizionare DVD
III.Muzeul punte între generaţii
– Şezătoare de toamnă la bătrânul muzeu
– Ziua Naţională a Culturii
– Imagine şi culoare – aplicaţii

În județ:
Muzeul memorial „Constantin şi Ion Stere”, Bucov, tel. 0244/344040
I.România 100 – Mărturii ale Primului Război Mondial
– Constantin Stere şi „Marele Războiu”
– România în Marele Război
– Basarabia în Marele Război
II.Marea Unire
– Constantin Stere promotor al Marii Uniri
– Unirea Basarabiei cu Ţara Mamă, România
– 1 Decembrie 1918
III.Tradiţii şi obiceiuri la români
– Sărbători de primăvară în tradiţia populară
– Sărbătoarea Floriilor şi sfântul Paşte
– Tradiţii de iarnă la români

Muzeul „Conacul Pană Filipescu”, Filipeştii de Târg, tel. 0244/389480
I.Familia Cantacuzino la Filipeştii de Târg
– Postelnicul Constantin Cantacuzină, întemeietorul ramurii Cantacuzine în Ţara Românească
– Rolul familiei Cantacuzino în viaţa politică şi socială a Ţării Româneşti de la Matei Basarab (1632-1654) la Ştefan Cantacuzino (1714- 1716)
– Cantacuzinii, promotori ai culturii
II.Filipeştii de Târg la intersecţia „drumului cel mare” cu „drumul domniei”
– Dezvoltarea şi importanţa aşezării între secolele XVII-XVIII
– Familia Filipescu, istorie şi genealogie
– Filipeştii şi Cantacuzinii, importanţa unei alianţe matrimoniale
III.Ctitoriile familiei Cantacuzino în judeţul Prahova
– Ctitoriile Cantacuzinilor, între laic şi ecleziastic – Nababul
– Mihai Cantacuzino (1645-1716), ctitorul mănăstirii Sinaia
– Conacul Pană Filipescu, viziuni imagistice

Muzeul memorial „Cezar Petrescu”, Buşteni, str. Tudor Vladimirescu, nr.1, tel. 0244/321080
I.Să cunoaştem viaţa şi opera scriitorului
– Să cunoaştem cele mai frumoase poveşti
– Concurs de creaţie literară, proză scurtă „Cezar Petrescu”
– Expoziţie de desene „Minunata lume a copilăriei”
II.Aventuri în lumea lui Cezar Petrescu
– Creaţii literare – Năluca
– Perfect pentru o zi, concurs de creaţie literară
– Creaţii plastice
III.Cartea, o provocare pentru fiecare
– Fram, simbolul copiilor
– Călătorie în zonele polare
– Lumea copilăriei, concurs de creaţie literară

Muzeul „Casa Domnească”, Brebu, tel. 0244/357731
I. Matei Basarb – Vasile Lupu, politica externă
– Conflictele armate ale domnitorului Matei Basarb (1632-1654) cu Vasile Lupu (1634-1653), domnitorul Moldovei
– Tratatul de pace dintre Ţara Românească şi Moldova
– Alianţa politico-militară dintre Ţara Românească şi Transilvania
II.Primul Război Mondial şi Congresul de pace de la Paris (1918)
– Consiliul de Coroană şi neutralitatea României
– România în anul 1916
– Rolul Reginei Maria în înfăptuirea României Mari.
III.Stilul brâncovenesc

cofetaria-calarasi-h
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

5 + twenty =

To Top