in

Notarii din Călăraşi au tarife de 14 ori mai mari decât cei din Germania!

notari CalarasiConsiliul Concurenţei a finalizat investigaţia pentru analizarea pieţei imobiliare şi a serviciilor conexe tranzacţiilor imobiliare. Investigaţia a fost declanşată în aprilie 2008 şi a urmărit identificarea eventualelor probleme de concurenţă, în special pe pieţele serviciilor conexe tranzacţiilor imobiliare, şi a efectelor pe care acestea le au asupra consumatorilor.

În cadrul de investigaţie au fost analizate:
– mecanismele care guvernează piaţa imobiliară şi elementele specifice pieţei imobiliare din România (cu accent pe segmentul rezidenţial)
– gradul de concurenţă pe pieţele serviciilor notariale, de intermediere, cadastrale şi de evaluare.

Serviciile notariale din România sunt caracterizate printr-un grad de reglementare ridicat în raport cu media europeană, în timp ce gradul de protecţie a consumatorului este mai scăzut.

De exemplu, sistemul notarial românesc este mai reglementat decât cele din Germania, Spania, Franţa, Italia sau Austria (state cu sisteme notariale clasice), şi mult mai reglementat decât cele din Anglia, Suedia, Danemarca sau Finlanda.

Reglementările vizează restricţionarea ofertei de servicii (Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România stabileşte anual numărul persoanelor care pot intra în această profesie) şi stabilirea unor tarife în mod arbitrar, în afara mecanismului normal reprezentat de interacţiunea dintre cerere şi ofertă.

Astfel, costul (în sumă absolută) aferent serviciilor notariale prestate în cadrul unei tranzacţii imobiliare în valoare de 100.000 euro este mai mare în România (având în vedere onorariul minim) decât în state precum Germania, Spania, Olanda, Portugalia, Polonia, sau Slovenia.

Costul real al serviciilor notariale, reprezentat de nivelul onorariilor ajustate cu venitul mediu şi exprimate ca procent din valoarea tranzacţiei, este cel mai ridicat în România din cele 21 de state membre UE analizate, fiind de peste 4 ori peste medie. în comparaţie cu alte state europene, România are un cost real al serviciilor notariale mai mare de 7 ori decât în Portugalia, de 14 ori decât în Germania, de 5 ori decât în Franţa, de 6 ori decât în Austria sau Spania şi de 4 ori decât în Belgia.

Chiar în comparaţie cu state central şi est europene, în România onorariile notariale reale sunt mai mari decât în Polonia, Ungaria sau Slovenia.

Această situaţie aduce deservicii grave consumatorilor români şi, ca urmare, Consiliul Concurenţei va transmite raportul de investigaţie Guvernului României, cu propunerea de eliminare din cadrul legislativ a restricţiilor privind numărul de notari publici, a grilelor privind onorariile minime ale acestora în domeniul tranzacţiilor imobiliare, a restricţiilor privind publicitatea şi a celor legate de alocarea teritorială a posturilor.

Mircea Geoană: “Statul să fie un partener real pentru mediul privat, în vremuri grele, şi nu să rămână un stat vătaf şi asupritor”

Topul firmelor din judeţul Călăraşi – 2009