“Nu încărca butelia la stația G.P.L” – campanie de informare, desfășurată de ISU Călărași

În perioada 16-18.07.2019, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Călărași, prin intermediul serviciilor sale specializate, a desfășurat o campanie de informare preventivă la nivelul județean, având ca scop creșterea gradului de conștientizare în rândul cetățenilor a modului de utilizare al buteliilor.

Scopul principal al acestui demers a fost acelea de a indica cetățenilor locurile de unde se pot achiziționa buteliile ce urmează a fi folosite în gospodăriile proprii – punctele de desfacere a buteliilor portabile GPL, precum și unde este interzis a se încărca butelia, respectiv SKID-urile GPL.

Activitățile au fost efectuate cu sprijinul unităților administrativ-teritoriale, a primăriilor din județ, fiind efectuate instructaje cu toți reprezentanții operatorilor economici care desfășoară activități specifice.

Nerespectarea instrucţiunilor care reglementează amplasarea, păstrarea şi utilizarea gazelor naturale sau a gazelor petroliere lichefiate se sancționează cu amendă de la 2500 la 5000 lei, conform H.G nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Barbu Ştirbei” al Județului Călărași recomandă:
– deoarece gazul petrolier lichefiat (GPL) este de aproximativ de două ori mai greu decât aerul, buteliile pot fi utilizate numai în încăperi de la parter sau etaje;
– în incinta unui consumator cu instalație de uz casnic, se poate depozita doar o singură butelie de rezervă, plină, în poziție verticală, cu robinetul închis și având montate piulița și capacul de protecție;
– încăperile unde se instalează butelii vor avea cel puțin o fereastră spre exterior și volumul minim de 10 m.p.; pentru fiecare butelie, bucătăriile, băile și oficiile vor avea volumul minim de 7,5 m.p., în cazul utilizării unei singure butelii;
– este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorului şi furtunului;
– buteliile de gaze lichefiate nu se vor folosi fără regulator de presiune, cu garnituri deteriorate, cu furtun de cauciuc ce prezintă porozităţi, crăpături sau lărgiri la capete;
– buteliile de gaze lichefiate nu se vor păstra în apropierea surselor de căldură sau sub acţiunea directă a razelor solare. Distanţa dintre butelie şi maşina de aragaz va fi de 1 m, iar faţă de o sursă de căldură cu o flacără deschisă, de cel puţin 2 m;
– este interzis a se folosi buteliile în poziţie culcată sau înclinată; ele se vor folosi doar în poziţie verticală. Nu este permisă încălzirea buteliilor. Aprinderea focului, în cazul folosirii gazelor lichefiate, se va face respectându-se principiul “gaz pe flacără”;
– este interzisa evacuarea gazului din butelie în încăperi, în curți, lângă subsoluri sau surse de aprindere;
– este interzisă trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente;
– este interzis a utiliza butelii și aparate de ardere în încăperi în care se doarme.

În cazul producerii unui incendiu, se acţionează de urgenţă pentru:
– anunţarea incendiului la numărul de apel unic 112;
– evacuarea tuturor ocupanţilor clădirii / amenajării precum şi a bunurilor importante adăpostite, în ordinea valorii acestora;
– stingerea incendiului cu mijloace de primă intervenție.

Unii au citit și asta: