in

Parcul Jirlău, aproape de finalizare

Proiectul de amenajare a Parcului Jirlău are ca dată de finalizare ultima zi a acestui an.

„Regenerarea spaţiului urban din Municipiul Călăraşi prin amenajarea spaţiilor verzi din zona de vest a municipiului şi a spaţiului verde din zona de locuit Navrom” este un proiect finanțat în cadrul POR 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Zona de intervenţie a proiectului: suprafeţele degradate situate în Zona de Vest a Municipiul Călărași (zona de mal din dreptul Bisericii Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, inclusiv Bazinul Iazului decantor Jirlău) şi Zona de locuit NAVROM, abandonate şi neutilizate şi transformarea lor în zone de agrement şi petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Investiția va contribui la dezvoltarea durabilă a localității, având un impact pozitiv din punct de vedere economic, social și de mediu asupra locuitorilor.
Obiective:
* Suprafață spații verzi create: 75.147 mp;
* Skate parc: 1.407 mp;
* Alei pietonale și spații de joacă (astfalt / pardoseală elastică): 4.119 mp;
* Spații majore acces: 2.296 mp;
* Platforme pentru amplasare foișoare: 527 mp;
* Suprafață spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane: 83.496 mp;

Valoarea totală a proiectului: 14.952.824,21 lei. Suma nerambursabilă solicitată: 14.653.767,73 lei (din care 12.709.900,59 lei din FEDR şi 1.943.867,14 lei din bugetul naţional).