Pentru ce vrea să împrumute Primăria Călărași 25 de milioane RON

Miercuri, 19 decembrie 2018, Consiliul Local al municipiului Călăraşi este convocat în şedinţă ordinară în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, începând cu ora 16:30.

Pe ordinea de zi se află și o hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 25.000.000 lei, în vederea finanțării a unor investiții publice de interes local.

Investitiile publice de interes local propuse la finantare sunt:
1. ”Modernizare BAZAR BIG” din Călărași
Noul complex comercial va asigura un număr de minimum 87 de unităţi de comercializare a bunurilor, dotat cu grupuri sanitare pe sexe şi pentru persoane cu dizabilitați, spaţii tehnice şi administrative moderne, dimensionate corespunzător normelor şi standardelor în vigoare.
Numărul de utilizatori (comercianți) actuali este de 94, care beneficiază de 40 de tarabe şi 54 spaţii comerciale de tip magazin.
2. Reabilitare Clădire Hală Piața AGRO-ALIMENTARA ORIZONT (hala legume-fructe)
Sistemul constructiv va fi tip cadre metalice cu stalpi articulati la baza si grinzi din metal din zabrele pe directia longitudinala si grinzi cu inima plina transversal. Acoperisul se va monta pe pane metalice amplasate la cca 1.50m.
3. Modernizare strazi in Municipiul Călărași: strada Grivița, străzi din cartierul Mircea Vodă, precum și orice alte lucrari de modernizare strazi
4. Cofinantari proiecte cu finantare nerambursabila Axa 4 POP 2014-2020 si pentru alte proiecte aflate in implementare si evaluare finantabile prin INTERREG si alte axe din POR 2014-2020
5. Retea canalizare pluviala strada Locomotivei
6. “Lucrări de amenajare Piața Unirii (Piața Centrală)”
7. “Pavilion administrativ și amenajari incintă Cimitirul Nouˮ
8. Rețea canalizare menajeră și pluvială cartier Măgureni
9. Amenajare peisagistica si modernizare bulevardul N.Titulescu, între strada Cornișei si strada Locomotivei
10. Modernizare strazi Cornișei si Progresul

Pentru toate obiectivele de investitii mentionate mai sus, exista documentatii tehnico-economice aprobate.

Necesitatea si oportunitatea contractarii imprumutului bancar rezulta din asigurarea continuitatii fluxului de plati aferente realizarii investitiilor publice de interes local enumerate.

Unii au citit și asta: