În sfârşit: Permis de conducere pentru mopede

permis mopede
foto: realitatea.net

La patru luni de la schimbarea legislaţiei, Ministerul Transporturilor a publicat în Monitorul Oficial normele metodologice care vizează instruirea şi examinarea pentru obţinere permisului de conducere pentru categoria AM, dedicată mopedelor.

Noile norme ale Codului Rutier au fost publicate în Monitorul Oficial, acestea vizând schimbarea metodologiei de obţinere a permisului de conducere pentru anumite categorii. Vorbim, în principal, despre categoria nou-înfiinţată AM, care vizează mopedele. La patru luni de la interzicerea dreptului de a conduce acest gen de vehicul pe drumurile publice fără un permis de conducere, Ministerul Transporturilor a realizat şi cadrul legal necesar obţinerii permisului de conducere pentru noua categorie.

Din păcate pentru aproximativ 2.000 de scuterişti, dosarele penale care le-au fost întocmite nu vor dispărea odată cu noua lege sau cu obţinerea permisului de conducere pentru respectiva categorie, în ciuda faptului că nu aveau un cadru legal care să le permită obţinerea acestuia.

La patru luni de la schimbarea legislaţiei, Ministerul Transporturilor a publicat în Monitorul Oficial normele metodologice care vizează instruirea şi examinarea pentru obţinere permisului de conducere pentru categoria AM, dedicată mopedelor.

Citiţi aici care sunt actele necesare pentru înscriere la şcoala de şoferi pentru obţinerea permisului de conducere pentru mopede

1 Comentariu

 1. Pe site-ul MAI au fost postate 2(doua) proiecte:
  1. Proiectul de HOTARARE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, postat pe site-ul MAI in data de 18.02.2013;
  2. Proiectul pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, postat pe site-ul MAI in data de 18.03.2013).
  Pana in prezent nu am mai auzit nimic despre ele. Oricum, in Monitorul Oficial nu s-a publicat nimic.
  Punctul meu de vedere este urmatorul:
  Consider ca s-a comis o ilegalitate fata de cei care am dobandit dreptul de a conduce mopede anterior datei de 19 ianuarie 2013 – efectiv au fost incalcate prevederile Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind permisele de conducere.
  Absolvind cursul de legislatie rutiera am dobandit dreptul de a conduce mopede pe drumurile publice conform art. 160 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a OUG 195 / 2002, modificat in 2006 conform OUG 63 / 06.09.2006, publicat in Monitorul Oficial nr. 876 din 26.10.2006.
  Certificatul de absolvire a cursurilor de legislatie rutiera pe care l-am obtinut reprezinta permisul de conducere pentru categoria MOPEDE.
  Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind permisele de conducere, prevede, printre altele, urmatoarele:
  – considerentul (5) din preambulul Directivei spune că: ”Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere drepturilor de conducere existente care au fost acordate sau obtinute înainte de data aplicării sale”;
  – art. 13 alin. 2 din Directiva prevede ca “Nici un drept de conducere acordat inainte de 19 ianuarie 2013 nu este retras sau restrans in vreun fel prin dispozitiile prezentei directive”;
  – art. 13 alin. 1 din Directiva prevede “Cu ajutorul Comisiei, statele membre stabilesc echivalari intre drepturile dobandite inainte de punerea in aplicare a prezentei directive si categoriile definite la articolul 4 din directiva”;
  – art. 7 alin. 1 din Directiva prevede ca “Permisele de conducere se elibereaza numai solicitantilor care:
  – (a) au promovat un test de verificare a aptitudinilor si comportamentului si un test teoretic si indeplinesc normele medicale in conformitate cu dispozitiile anexelor ….;
  – (b) au promovat un test teoretic doar in ceea ce priveste categoria AM;
  – in Anexa II a Directivei – “Cerinte minime pentru examenul de conducere”, nu sunt prevazute dispozitii privind categoria AM;
  – la “Proba de verificare a aptitudinilor si comportamentului”, nu se face nici o referire la categoria AM;
  – in cadrul “Aptitudinile si comportamentul ce urmeaza a fi verificate”, nu este mentionata categoria AM;
  – numai in Anexa III a Directivei sunt referiri asupra categoriei AM, acestea vizand normele minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui moped.
  Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind permisele de conducere NU condiționează obținerea permisului pentru categoria AM de promovarea unei probe practice de conducere. Conform art. 7 alin. 1 lit. (b) din Directiva se elibereaza permis de conducere pentru categoria AM solicitantilor care au promovat un test teoretic.
  Retragerea incepand cu 19 ianuarie 2013 a dreptului de a conduce mopede pe care l-am dobandit anterior datei de 19 ianuarie 2013 reprezinta o incalcare a prevederilor Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind permisele de conducere.
  Pe data de 19 mai 2013 s-au implinit 4 luni de cand ni s-a retras dreptul de a conduce mopede pe drumurile publice , drept pe care l-am dobandit anterior datei datei de 19 ianuarie 2013.
  Ca urmare, cineva trebuie sa raspunda pentru aceste incalcari ale prevederilor Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind permisele de conducere.

  Personal, imi mentin propunerile facute in cadrul procedurii de consultare interministerială şi transparenţă decizională a celor 2(doua) proiecte:
  1. Proiectul de HOTARARE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, postat pe site-ul MAI in data de 18.02.2013;
  2. Proiectul pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, postat pe site-ul MAI in data de 18.03.2013),
  deoarece aceste propuneri sunt in concordanta cu prevederile Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind permisele de conducere, si anume:

  1. Propun ca masura tranzitorie prevazuta la art. II alin (2) din Proiectul de HOTARARE pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a OUG 195 / 2002 privind circulatia pe drumurile publice aprobat prin HG 1391 / 2006, sa aiba urmatorul continut:

  “Se elibereaza permis de conducere pentru categoria AM solicitantilor care detin atestat / certificat / adeverinta de absolvire a cursurilor de legislatie rutieră anterior datei de 19 ianuarie 2013 si fac dovada, in urma unui examen medical, ca sunt apti din punct de vedere fizic si mental pentru conducerea unui moped”.

  2. Propun ca art. 6 (3) din Proiectul pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, sa aiba urmatorul continut:

  “ Persoanele care fac dovada absolvirii anterior datei de 19 ianuarie 2013 a cursului de legislatie rutiera specific conducerii mopedelor pe drumurile publice în cadrul unei unităţi autorizate, sunt exceptate de la examinarea teoretica si practica in vederea obtinerii permisului de conducere pentru mopede. Acestor persoane li se vor elibera permis de conducere pentru categoria AM in baza urmatoarelor documente:
  a) cererea-tip, semnată de solicitant prevăzută în anexa nr. …..;
  b) dovada absolvirii anterior datei de 19 ianuarie 2013 a cursului de legislatie rutiera specific conducerii mopedelor pe drumurile publice în cadrul unei unităţi autorizate;
  c) documentul eliberat de unitatea de asistenţă medicală autorizată, care atestă ca solicitantul este apt pentru conducerea vehiculelor din categoria AM;
  d) certificatul de cazier judiciar;
  e) copia actului de identitate valabil;
  f) dovada de plată a taxei aferente eliberarii permisului de conducere ”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*