in ,

Peste 90 de angajatori din Călărași, verificați de Inspecția Muncii. Pentru ce s-au aplicat amenzile

În perioada 27.05 -02.06.2024, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

În domeniul relaţiilor de muncă, s-au efectuat 26 de controale.
Toate verificările au fost pe muncă nedeclarată.
7 angajatori a fost sancţionați și au fost aplicate amenzi în valoare de 43000 de lei.
Din această sumă, 40000 de lei au fost aplicațo pentru muncă nedeclarată.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 68 de controale.
22 de angajatori au fost sancţionaţi şi au fost aplicate amenzi în valoare de 5000 de lei.
Pentru neconformităţile constatate, au fost dispuse măsuri cu termene precise de rezolvare.

Acţiunile de control au fost efectuate în diferite domenii de activitate: construcții, agricultură, comerţ, baruri și restaurante, transporturi rutiere de mărfuri, tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase, lucrări de instalații electrice, activități de jocuri de noroc și pariuri, fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp), învațământ secundar general, creșterea bovinelor de lapte, activități de asistență medicală generală, alte activități poștale și de curierat, hoteluri și alte facilități de cazare, activități de arhitectură, fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, etc.

Printre neconformităţile constatate:
– angajatorul nu a încheiat acte adiţionale la contractele individuale de muncă, care să cuprindă repartizarea programului de lucru al salariaților și data de plată a salariului;
– în contractele individuale de muncă pe durată determinată nu se specifică cazul pentru care acestea au fost încheiate;
– regulamentul Intern nu era revizuit și completat conform prevederilor art. 242 – 252 din Legea nr. 53/2003 republicată cu modificările și completările ulterioare;
– angajatorul nu a acordat timp liber corespunzator în următoarele 30 de zile de la efectuarea orelor suplimentare și nici nu a plătit orele prestate de salariați în zilele de sărbătoare legală;
– angajatorul nu a efectuat plăţile salarile la data stabilită prin contractele individuale de muncă;
– angajatorul nu face dovada calculării corecte și a achitării orelor suplimentare;
– neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă;
– unitatea nu a lua măsuri pentru verificarea dotării autovehiculelor cu trusă medicală și stingător în termen, cric corespunzator tonajului mașinii, 2 triunghiuri reflectorizante, etc., înainte de plecarea în cursă;
– echipamentul individual de protecție (E.I.P.) uzat nu era înlocuit cu altul nou care să asigure calităţile de protecţie a muncii;
– unitatea nu a completat fișele de post ale lucrătorilor cu atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă corespunzător funcțiilor exercitate;
– nu erau montate apărători de protecție la canalul capăt colectare dejecții;
– tabloul electric nu avea capac de protecție;
– instrucțiunile proprii nu erau completate cu reglementări ssm pentru activitatea de curățenie;
– unitatea nu a completat numărul panourilor de semnalizare (ex. cadere la același nivel, accesul interzis al persoanelor străine, semnalizare căi de evacuare în caz de urgență, etc.