in ,

POR 2014-2020: Prelungirea termenului de finanțare, solicitată de senatorul Nicușor Cionoiu

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor proiectelor din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, senatorul PSD Nicușor Cionoiu a adresat o interpelare ministrului dezvoltării prin care solicită prelungirea termenului de finanțare al proiectelor accesate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
„În nenumăratele discuții purtate cu diferiți reprezentanți ai Unităților Administrativ Teritoriale din județul nostru, s-a dezbătut cel mai frecvent problema proiectelor aflate în implementare finanțate din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
După cum bine știți, trăim vremuri fără precedent, cu crize succesive care au afectat grav multe sectoare importante ale economiei, cu impact major asupra sectorului construcțiilor. (…)
Nu în ultimul rând, un motiv pentru intârzierea lucrărilor a fost tergiversarea adoptării normelor unor proiecte de legi, redactate incomplet în forma lor inițială, dar un decalaj major din momentul implementării normelor până în momentul în care efectele au început să se resimtă pe piață. Suma tuturor acestora a condus la o nouă criză: cea de pe piața construcțiilor. Multe dintre proiectele care se află acum în implementare sunt în întârziere există un risc major ca ele să nu fie finalizate până în decembrie 2023. Domnule ministru, aceste initiere reprezintă fundația pe care ne construim viitorul, la Călărași și nu numai. Dezvoltarea județelor, creșterea nivelului de trai și a calității vieții oamenilor depinde în bună măsură de finalizarea acestor proiecte nu ne permitem blocarea implementării lor. Fac apel la dumneavoastră pentru prelungirea termenelor de finanțare pentru aceste proiecte. Nu avem voie să pierdem banii europeni.
Administrațiile locale nu au forța financiară necesară pentru a continua lucrările din bugetele proprii. Nu putem pune o presiune financiară în plus pe comunitătile locale. Administrațiile locale riscă un colaps financiar dacă nu găsim cheia pentru prelungirea finanțării acestor lucrări incheierea lor. Să nu ajungem în situația de a avea zeci de șantiere fantomă conturile primăriilor goale”, se arată în interpelarea parlamentară.

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia deține rolul de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management.
Pentru exercițiul financiar 2014-2020, Regiunea Sud-Muntenia a avut alocat un buget de aproape 4,26 de miliarde de lei.
Conform legislației în vigoare, cheltuielile lucrărilor de investiții realizate în cadrul proiectelor finanțate prin POR 2014-2020 pot fi decontate din fondurile europene nerambursabile până pe data de 31 decembrie 2023.
După această dată, beneficiarul suportă toate cheltuielile ce rezultă din implementarea proiectului.

Anul trecut, s-a aprobat prelungirea măsurilor de flexibilizare a termenelor și condițiilor procedurale adoptate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2022 a măsurii privind creșterea cuantumului prefinanțării proiectelor aferente perioadei de programare 2014-2020 finanţate din Programul operaţional Regional 2014-2020, până la 31 decembrie 2023, având în vedere urgența luării unor măsuri care să vină în sprijinul beneficiarilor în ceea ce privește asigurarea cash flow-ului necesar pentru implementarea proiectelor, cu impact direct asupra țintei de absorbție la 31 decembrie 2023.
Cu toate acestea, beneficiarii proiectelor își doresc prelungirea acestui termen, invocând imposibilitatea suportării cheltuielilor din bugetul propriu, după finele anului în curs.