in ,

POR 2014-2020: Termenul limită pentru cererile de plată și de rambursare

Ministerul Investițiilor și Programelor Europene, în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a emis Instrucțiunea nr. 208/06.11.2023 care modifică prevederile Instrucțiunii nr. 206/24.10.2023 privind calendarul de depunere a cererilor de plată și a cererilor de rambursare finale.

Noul act normativ modifică prevederile de la punctele 1 și 2, din Instrucțiunea nr. 206/24.10.2023, după cum urmează:
• Termenul limită până la care beneficiarii pot depune la Organismele Intermediare cereri de plată este 20 noiembrie 2023.
• Termenul limită pe care Organismele Intermediare îl au la dispoziție pentru transmiterea la AM POR a cererilor de plată este 4 decembrie 2023.

Pentru a evita eventualele aglomerări sau întârzieri în verificarea cererilor de rambursare atât la finalul anului 2023, cât și până la termenul final de transmitere, beneficiarii sunt rugață să depună toate diligențele pentru pregătirea cât mai riguroasă a cererilor de plată/rambursare, simplificând în acest fel scrisorile de solicitare a informațiilor suplimentare.