in

Prefectul Tărăcilă – bilanţ la 100 de zile

poze-prefect-taracila-Calarasi“Nu voi ţine de scaun. N-am plecat cu nici o prejudecată la drum. Pentru mine nu va prima culoarea politică a celor cu care lucrez” – a declarat prefectul judeţului Călăraşi, Doru Ioan Tărăcilă, în faţa presei, la momentul Bilanţului de 100 de zile.

“După ce voi pleca din Prefectură, unii vor regreta, alţii vor da cu pietre sau vor bea şampanie” a mai spus prefectul Doru Ioan Tărăcilă.

Citiţi, în continuare, INTEGRAL,  bilanţul  primelor  100 de zile de activitate, de  la instalarea oficială, realizat de prefectul Tărăcilă:

„Împreună cu echipa mea din cadrul Instituţiei Prefectului, cu cei doi subprefecţi Enciu Niculae şi Muşat Emil  şi prin implicarea cu profesionalism şi seriozitate a salariaţilor instituţiei  am realizat de la data numirii – 17 aprilie 2009, o serie de activităţi cu efecte pozitive asupra călărăşenilor.

După ce  am stabilit potrivit legislaţiei în vigoare atribuţiile celor doi subprefecţi, în funcţie de formaţia profesională pe care o are fiecare dintre ei, am început o evaluare a modului de organizare şi desfăşurare a activităţii tuturor departamentelor din cadrul instituţiei, evaluare în urma căreia am putut să ne cunoaştem şi să  creionăm câteva concluzii.

Am identificat problemele de maximă prioritate stabilind respectarea principiului operativităţii, am stabilit împreună principiul de lucru pe care ni-l dorim şi anume acela legat de relaţia funcţională între conducător şi o structură funcţională a aparatului şi nu între conducător şi un angajat sau altul.

Înainte de a vă informa despre activitatea desfăşurată pe fiecare departament din cadrul Instituţiei Prefectului, precizez că în prima lună de la numire, am participat la instalarea oficială  în funcţiile  de conducere a directorilor coordonatori şi directorilor coordonatori adjuncţi din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale judeţului Călăraşi.

În luna mai a anului curent, am fost prezent la inaugurea Staţiei Smurd din comuna Dragalina.

Am organizat la prefectură, pe 01 iunie, „Ziua Porţilor Deschise” cu participarea micilor elevi ai unor şcoli din municipiul Călăraşi.

Am participat de asemenea la Ziua Naţională a Educaţiei, eveniment organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean.

Am organizat în bune condiţii şi am supravegheat atent  desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European  din 07  iunie 2009.

Am participat la inaugurea Centrului Transfrontalier pentru mediul Oamenilor de Afaceri din zona Călăraşi-Silistra, eveniment  desfăşurat pe 05 iunie.

Am fost prezent la programul sesiunii de instruire a prefecţilor iniţiaţi  de Ministerul Administraţiei şi Internelor –  (16 iunie).

Am participat la Conferinţa de Încheiere a proiectului „ECO BUSINESS” – Centrul Transfrontalier pentru mediul oamenilor de afaceri  din zona Călăraşi-Silistra, la sediul CCIA Călăraşi – (29 iunie).

Am vizitat Primăria Silistra din Bulgaria,  la invitaţia primarului Ivo Andonov unde am abordat teme legate de cooperarea transfrontalieră România – Bulgaria.

Am fost prezent la deschiderea celei de-a XVII-a ediţii a festivalului internaţional de folclor  „Hora Mare”, desfăşurat simultan la Călăraşi şi Slobozia în perioada 06-09 august.

Am fost prezent la lansarea „Ghidului de Intervenţie” în cazurile de violenţă în familie, acţiune desfăşurată la sediul Direcţiei pentru Muncă şi Protecţie Socială, pe data de 14 august a.c.

Am participat la sărbătorirea „Zilei Marinei” pe 15 august, precum şi la sărbătorirea zilelor comunelor călărăşene Borcea şi Grădiştea.

Acestea sunt o parte dintre acţiunile şi evenimentele la care am reuşit să particip în această perioadă, în calitatea mea de reprezentant al Guvernului, pe plan local.

Trebuie să menţionez  de asemenea, colaborarea  bună şi eficientă cu primarii din judeţ . În întâlnirile noastre precum şi la şedinţele colegiului prefectural,  primarii ridică  probleme deosebite cu care se confruntă la nivelul comunelor, vin cu idei noi , combat  propuneri considerate ineficiente,  dovadă  că,  sunt într-adevăr preocupaţi de  soarta oamenilor.

Consider  că pot să mă bazez pe sprijinul tuturor, pentru că primăriile se ocupă în primul rând de cetăţeni. Iar rolul nostru este acela de a-i ajuta,  oferindu-le  soluţii la problemele urgente,  în mod eficient şi cât mai la îndemână pentru ei.

O colaborare corectă şi onestă avem şi cu reprezentanţii Consiliului Judeţean care,  de pe poziţii absolut egale,  acordă alături de noi, sprijin primarilor precum şi serviciilor deconcentrate pentru desfăşurarea de acţiuni sau evenimente în parteneriat, realizarea de proiecte benefice,  transmiterea reciprocă de propuneri şi observaţii conform principiului transparenţei, în vederea luării  celor mai potrivite decizii pentru servirea binelui public.

În cadrul instituţiei prefectului ne-am confruntat cu următoarele probleme:

INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Încep cu activitatea compartimentului de Informare şi relaţii  publice precizând  că în această perioadă au fost audiate 218 persoane,  din care 106 audiate de prefect şi 112 de cei doi subprefecţi. De asemenea, au fost înregistrate 445 de memorii din care 363 au fost soluţionate, au rămas în curs de soluţionare (aflându-se în termen legal) 45, au fost transmise către primării şi sunt în aşteptarea răspunsurilor – 28  iar 9 sunt nesoluţionate încă.

Dacă o parte dintre  problemele ridicate de cetăţeni în audienţe a fost în competenţa de soluţionare a instituţiei noastre, alte probleme au ţinut de competenţa exclusivă a consiliilor locale sau a primăriilor (acordarea unui sprijin material sau financiar, conform prevederilor Legii nr. 416/2001, punerea în posesie cu terenul reconstituit potrivit prevederilor legilor fondului funciar, acordarea unei locuinţe, etc.)

În perioada 23.04.2009 – 31.08.2009 au fost publicate  449  articole de presă la adresa prefectului  judeţului Călăraşi, după cum urmează:

 • Cotidianul “Observator de Călăraşi” – 89 articole
 • Săptămânalul “Arena” – 61 articole
 • Săptămânalul “Obiectiv” – 45 articole
 • Săptămânale  – 210 articole
 • Săptămânal Exclusiv + Site-ul “din Călăraşi”– 45 articole.

Din articolele publicate,  90% sunt favorabile iar 10% sunt neutre sau împotrivă.

Au avut loc 12 conferinţe de presă  în care au fost discutate subiecte şi au fost solicitate informaţii de maximă importanţă şi de interes major pentru populaţia judeţului Călăraşi, pentru agenţii economici, pentru instituţiile cu responsabilităţi  şi pentru toţi cei interesaţi.

În urma acestor întâlniri cu reprezentanţii mass-media,  au fost audiate 25 de ştiri pe postul  Antena 1 şi 32  pe postul de radio Voces Campi.

Societatea civilă  pentru a se dezvolta, trebuie să găsească în administraţie un partener care să faciliteze comunicarea, să ofere pârghiile şi instrumentele pentru ca aceasta să se poată exprima .

Consider că principala misiune a instituţiei noastre o reprezintă informarea promptă şi transparentă a beneficiarilor despre activitatea Instituţiei Prefectului, precum şi despre subiecte de interes public.

COLEGIUL PREFECTURAL

Colegiului Prefectural Călăraşi a fost reorganizat prin Ordinul nr. 305 emis de Prefectul Judeţului Călăraşi la data de 24.07.2009.

Conform prevederilor art.3, alin.(2) din Regulamentul de funcţionare a Colegiului Prefectural, precizez că am prezidat până la această dată un număr de 5 şedinţe ale colegiului prefectural.

Astfel,

I.În şedinţa din data de 30 aprilie a.c. au fost supuse dezbaterii teme cu privire la:

–  finanţările active aflate în derulare, a oportunităţilor de accesare a Fondurilor Structurale şi posibilităţile de consiliere a autorităţilor administraţiei publice locale pentru scrierea proiectelor;

– exprimarea corectă din punct de vedere heraldic şi valorificarea patrimoniului heraldic local a elementelor incluse în proiectele de steme realizate de autorităţile administraţiei publice locale. Cadrul legal privind elaborarea stemelor;

–  îndeplinirea  obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale privind măsurile de închidere  şi ecologizare a depozitelor de deşeuri neconforme,  existente pe teritoriul lor de competenţă;

– elaborarea planurilor de apărare împotriva inundaţiilor pentru perioada 2010 – 2013 şi prezentarea conţinutului cadru al planurilor locale;

asigurarea pazei localităţilor şi a iluminatului public de securitate.

II.În data de 29 mai a.c. au fost discutate probleme privind:

–                            asigurarea ordinii publice şi creşterea siguranţei civice în zona unităţilor de învăţământ;

–                            evoluţia şomajului şi gradului de  ocupare în judeţul Călăraşi la finele anului 2008 şi în primul trimestru al anului 2009;

–                            stadiul realizării însămânţărilor de primăvară şi asigurarea bazei tehnico-materiale;

–                            contractarea serviciilor medicale acordate cetăţenilor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pe baza bugetului alocat anului 2009;

–  stadiul campaniei de irigaţii la data de 27.05.2009.

III. În data de 26 iunie a.c. problemele abordate  s-au referit la :

–                            stadiul campaniei de irigaţii în judeţul Călăraşi;

–                            stadiul îndeplinirii obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale privind măsurile de închidere  şi ecologizare a depozitelor de deşeuri neconforme existente pe teritoriul lor de competenţă;

–                            circulaţia atelajelor hipo pe drumurile naţionale şi judeţene din judeţul Călăraşi;

–                            gestionarea tehnică a deşeurilor de origine animală şi situaţia comercializării în viu a animalelor în târgurile organizate;

–                            responsabilităţi ce revin autorităţilor administraţiei publice locale  pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei;

–                            responsabilităţi ce revin primarilor în conformitate cu prevederile Ordinului 605/579/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea miriştilor, vegetaţie uscată şi resturi vegetale.

IV. Pe 30.07.2009 Colegiul Prefectural a luat în dezbatere cu prioritate:

– Programul  Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria.

– Măsurile necesare pentru pregătirea unităţilor de învăţământ, în perspectiva deschiderii noului an şcolar 2009 – 2010 privind – asigurarea condiţiilor igienico – sanitare de funcţionare precum şi  asigurarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor.

– Derularea Programului Guvernamental de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevii claselor I – VIII şi preşcolarii din învăţământul de stat şi privat în anul şcolar 2008 – 2009. Măsuri pentru demararea în bune condiţii a programului în şcoli şi grădiniţe, conform legislaţiei, în anul şcolar 2009 – 2010.

– Prezentarea Programului Guvernamental „Prima Casa”.

– Adresa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi, referitor la faptul că din bugetul asigurărilor pentru şomaj se pot subvenţiona cheltuielile cu forţa de muncă efectuate în cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor,  pentru dezvoltarea comunităţiilor locale.

V. Colegiul Prefectural din 27 august a.c. a dezbătut:

– Stadiul pregătirii începerii noului an şcolar 2009 – 2010.

– Rolul comunităţilor locale în protecţia socială a copilului şi persoanei adulte cu domiciliul în localităţile judeţului Călăraşi şi responsabilităţile ce le revin conform legislaţiei în vigoare.

– Activitatea Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane.

– Respectarea prevederilor legale în materie de urbanism de către autorităţile administraţiei publice locale.

– Constituirea, Înregistrarea, Organizarea şi Managementul Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu Obiect de Activitate Serviciile de Utilităţi Publice.

De la data de 17 aprilie a.c. şi până în prezent, au fost semnate 206  ordine ale prefectului, referitoare la organizarea diferitelor comisii de verificare, atribuire de teren, reorganizarea comisiilor interne dar şi la nivel de judeţ.

VERIFICAREA LEGALITĂŢII ACTELOR ,  A APLICĂRII ACTELOR NORMATIVE  ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Prefectura a efectuat până la această dată controlul asupra legalităţii actelor  emise de autorităţi, după cum urmează:

–             99 dispoziţii şi 27 hotărâri ale Consiliului Judeţean;

–             7330 dispoziţii şi 830 hotărâri ale consiliilor municipale, orăşeneşti şi comunale.

Dintre procedurile prealabile efectuate în perioada 23 aprilie – până în prezent enumerăm  7 dispoziţii şi 17 hotărâri din care:  5 dispoziţii şi 16 hotărâri au fost revocate iar 2 dispoziţii  şi o hotărâre sunt în curs de răspuns.

Au fost  semnate  105 ordine de atribuire în proprietate pentru teren din intravilan.

S-au înregistrat 65 de dosare de fond funciar pe rolul instanţelor de judecată.  Pentru niciunul din aceste dosare nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

De asemenea, Comisia Judeţeană pentru aplicarea Legii 9/1998 s-a întrunit în trei şedinţe la care au fost adoptate 11 hotărâri din care: 5 de admitere, 4 de respingere, o hotărâre ca fiind tardivă şi o hotărâre de declinare a competenţei.

Comisia Judeţeană pentru aplicarea Legii 290/2003 s-a întrunit în trei şedinţe în care au fost adoptate 3 hotărâri din care: 2 hotărâri de admitere şi o hotărâre de respingere.

COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE

PROPRIETATE  PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR

De la data instalării ca preşedinte  al Comisiei Judeţene de fond funciar precizez că această comisie s-a întrunit  în 10 şedinţe ordinare de lucru.

Pe parcursul acestor şedinţe de fond funciar au fost emise 428 hotărâri din care: 38 de respingere şi 390 de admitere.

Dintre hotărârile emise de Comisia Judeţeană de fond funciar în această perioadă un număr de 67 reprezintă memorii ale cetăţenilor înregistrate la instituţia noastră iar restul reprezintă propuneri ale Comisiilor locale de fond funciar sau ale O.C.P.I. Călăraşi, la care cetăţenii s-au adresat cu petiţii şi a căror soluţionare a fost de competenţa Comisiei judeţene de fond funciar.

Numărul titlurilor de proprietate  semnate şi transmise către persoanele îndreptăţite ,  de la data de 17 aprilie 2009  şi până în prezent este de 822.

CORPUL DE CONTROL AL PREFECTULUI

În perioada 17.04.2009 – 01.09.2009, Corpul de Control al Prefectului a primit prin rezoluţie spre rezolvare, un număr de 65 de petiţii din partea cetăţenilor, a persoanelor juridice, sau a autorităţilor publice.

18 dintre petiţii au necesitat deplasarea în localităţile unde trebuiau efectuate documentări.

Prin Ordin al Prefectului, a fost dispusă constituirea a 4 comisii mixte din care au făcut parte reprezentanţi ai DSVSA, Garda de Mediu, Poliţie, Inspectoratul în Construcţii şi Direcţia de Finanţe Publice.

Petiţiile au primit răspuns în termenul legal şi au fost însoţite de note de constatare sau referate de clasare, după caz.

Au fost transmise adrese către instituţiile în cauză, pentru luarea de măsuri în vederea intrării în legalitate, sau aplicarea măsurilor specifice, când competenţa de soluţionare era a instituţiei respective (Primării, Consiliul Judeţean, Poliţie, Finanţe, Comisariatul pentru Protecţia Consumatorului, Garda de Mediu, Inspectoratul în Construcţii, DSVSA, Parchetul de pe lângă Tribunalul Judeţean, Poliţia de Frontieră, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, Curtea de Conturi, Garda Financiară, Inspectoratul de Jandarmi).

Mai sunt în curs de soluţionare, în diferite stadii, un număr de 11 petiţii.

Tot în această perioadă au fost efectuate 12 controale de fond la primăriile nominalizate prin Ordinul Prefectului nr.41/18.02.2009. Această acţiune va continua conform Ordinului emis, până la sfârşitul anului.

COMISIA DE DIALOG SOCIAL DE LA NIVELUL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI

Comisia de Dialog Social de la nivelul judeţului Călăraşi s-a întrunit în această perioadă într-un număr de patru şedinţe în care au fost propuse spre dezbatere, următoarele teme:

 1. 1. La propunerea Instituţiei Prefectului:

– Identificarea problemelor acute ale sindicatelor şi patronatelor călărăşene;  soluţii şi căi de rezolvare ale problemelor identificate.

– Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Dialog Social.

– Prezentarea de către reprezentantul în judeţul Călăraşi a Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Ploieşti a programelor de finanţare pe anul 2009 pentru patronate.

– Ajutor de stat şi ajutor  finanţat prin POS DRU 2007- 2013.

– Finanţări pentru întreprinderi prin :

*Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, realizată de reprezentanta Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Ploieşti;

* Ajutorul de stat şi de minimis  pentru întreprinderi, realizat de reprezentanta O.I.R. P.O.S. D.R.U. Sud Muntenia a MMFPS.

– Impozitul forfetar. Măsuri şi condiţii de aplicare a OUG nr. 34/2009.

 1. 2. La propunerea preşedintelui filialei Călăraşi a Patronatului Naţional Român:

–             Prezentarea „Programului Anticriză” al PNR – filiala Călăraşi.

 1. 3. La propunerea  Direcţiei de Sănătate Publică Călăraşi şi a CNSLR Frăţia-filiala Călăraşi:

–     Asigurarea surselor de finanţare în vederea respectării la nivelul judeţului Călăraşi a Acordului tripartit semnat în data de 21.05.09, de către Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Federaţia SANITAS  ;

–      Măsuri întreprinse pentru asigurarea surselor de finanţare în vederea respectării  acordului tripartit semnat în data de 21.05.2009, la nivelul unităţilor spitaliceşti.

La aceste întâlniri au fost înregistrate următoarele propuneri:

 • necesitatea cunoaşterii în profunzime a problemelor cu care se confruntă organizaţiile patronale şi sindicale;
 • Instituţia Prefectului solicită cunoaşterea evoluţiei numărului de salariaţi, dar şi cunoaşterea evoluţiei cifrei de afaceri a membrilor organizaţiilor patronale, dacă aceste informaţii nu sunt confidenţiale;
 • sesizarea cu privire la faptul că  firmele de pază, nu au activitatea clasificată în C.A.E.N.;
 • deblocarea posturilor din sănătate pentru angajarea specialiştilor în spitalele din judeţul Călăraşi;
 • preşedintele C.L.I.M.M. Călăraşi solicită în numele organizaţiei naţionale pe care o reprezintă, respectiv C.N.I.P.M.M.R., eliminarea cât mai curând posibil a taxei forfetare, adoptarea taxei fiind considerată o măsură nefirească din punct de vedere economic în acest moment;
 • managerii de spitale au întreprins demersuri pe lângă C.A.S. Călăraşi pentru suplimentarea bugetului, acordarea suplimentării bugetului va da posibilitatea continuării proceselor de modernizare şi aducerea la parametrii necesari obţinerii autorizaţiilor de funcţionare ale unităţilor spitaliceşti absolut necesari pentru funcţionarea în anul care urmează;
 • C.A.S. Călăraşi la rândul ei va informa C.N.A.S. cu privire la  suplimentarea bugetului cu suma de 16.444.979 lei pentru unităţile spitaliceşti şi respectiv 3.159.748 lei pentru serviciul de ambulanţă;
  • bugetul alocat sănătăţii pe anul 2009 este insuficient, astfel încât există pericolul ca în trim. IV asistenţa medicală să nu se mai poată desfăşura (buget asigurat până în luna septembrie 2009);
  • consideră că actuala criză financiară din sănătate are repercusiuni asupra asigurării serviciilor de sănătate.

COMITETUL CONSULTATIV DE DIALOG CIVIC

PENTRU PROBLEMELE PERSOANELOR VÂRSTNICE

Obiectivele vizate de Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice sunt :

 • asigurarea relaţiilor de colaborare care să permită informarea reciprocă

permanentă asupra problemelor care sunt de interes specific pentru persoanele vârstnice;

 • consultarea reprezentanţilor persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte

normative care urmează să se iniţieze, precum şi în toate problemele cu caracter

economic, social, medical si cultural, de interes al acestora;

 • monitorizarea aplicării măsurilor stabilite.

În perioada aprilie – august 2009 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice s-a întrunit cu frecvenţă lunară, fiind abordate următoarele teme:

–       cauzele pensionării în condiţii de vechime incompletă, implicit a unor pensii în cuantumuri reduse;

–       respectarea egalităţii de şanse şi apărarea drepturilor persoanelor vârstnice;

–       măsuri de protejarea populaţiei din judeţul Călăraşi, cu precădere a vârstnicilor, în perioada caniculei;

–       măsuri de combatere a extinderii gripei porcine;

–       asistenţa medicală a persoanelor vârstnice  din judeţul Călăraşi;

–       asistenţa socială a persoanelor vârstnice  din judeţul Călăraşi;

–       informare cu privire la funcţionarea căminelor pentru vârstnici din municipiile Călăraşi şi Olteniţa, respectiv comuna Unirea; probleme întâmpinate în buna funcţionare a acestor cămine. Propuneri;

–  informare  cu privire la funcţionarea căminelor pentru persoanele cu handicap din comunele Ciocăneşti şi Plătăreşti.  Măsuri  de protecţie ale acestora;

–       condiţii de finanţare a serviciilor sociale, eligibilităţi, condiţii de acreditare a serviciilor sociale; acreditarea  serviciilor sociale;

–       eficientizarea programelor de protecţie socială a vârstnicilor din judeţul Călăraşi;

–       consumul de alcool – efecte si riscuri.

Problemele soluţionate pentru această categorie socială.

În domeniul asistenţei sociale şi medicale, în vederea acordării sprijinului la domiciliul vârstnicilor, s-a întocmit urmare a solicitării Instituţiei Prefectului judeţul Călăraşi din timpul şedinţelor comitetului, de către reprezentanţii Poliţiei de Proximitate, baza de date cu potenţialii vârstnici din judeţ ce ar putea beneficia de  acordarea acestor genuri de asistenţă. Aceasta a avut în vedere realizarea unui Centru de voluntariat  cu scopul realizării unui sistem de sprijin prin voluntari către aceşti vârstnici în viitor, fără a angrena mari cheltuieli de la bugetul judeţului sau cel de stat.

Creşterea capacităţii acestui organism în soluţionarea problemelor

persoanelor vârstnice.

Pe viitor se are în vedere:

 • Realizarea de campanii de informare şi dezvoltare a activităţii de consiliere a persoanelor vârstnice prin consiliul judeţean al persoanelor vârstnice.
 • Dezvoltarea de colaborări pentru susţinerea accesului persoanelor vârstnice la viata socio-economică comunitară.
 • Urmărirea şi impulsionarea factorilor responsabili în vederea aplicării măsurilor stabilite în Strategia naţională privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.
 • Intensificarea colaborării cu organizaţiile şi fundaţiile care realizează programe adresate persoanelor vârstnice aflate în dificultate, facilitarea încheierii de protocoale cu acestea în vederea absorbţiei de fonduri europene.
 • Realizarea de întâlniri periodice cu reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, ai diverselor instituţii de stat şi private care au ca obiect activitatea de protecţie socială a persoanelor vârstnice, în vederea organizării unor activităţi complementare, în special privind asistenţa şi îngrijirea la domiciliu a persoanelor singure şi semidependente prin acordarea de servicii sociale individualizate.
 • Participarea la seminarii pe probleme ale persoanelor vârstnice organizate de asociaţii şi fundaţii, precum şi alte unităţi sau instituţii.
 • Participarea la şedinţele de lucru ale consiliilor de administraţie ale Casei Judeţene

de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, Casei de Asigurări de Sănătate şi oriunde situaţia vârstnicilor e discutată, a reprezentanţilor acestei categorii de vârstă.

Iniţiative pentru ameliorarea calităţii vieţii acestei categorii sociale:

 • Iniţierea şi menţinerea contactelor cu organizaţii nonguvernamentale ce au activităţi specifice sprijinirii persoanelor vârstnice din judeţ, sau din ţară.
 • Sprijinirea demersurilor de funcţionare şi acreditare a organizaţiilor neguvernamentale, care derulează programe de asistenţă socială  pentru persoanele vârstnice.
 • Stabilirea de relaţii parteneriale între diverse instituţii din judeţ în vederea realizării Centrului de Voluntariat din judeţ.
 • Intensificarea colaborării cu poliţia de proximitate, la nivel local pentru acordarea de sprijin persoanelor vârstnice care locuiesc singure, în case izolate şi care reprezintă potenţiale victime ale infracţionalităţii.
 • Intervenţie la Direcţia Judeţeană pentru Cultură si Culte pentru stabilirea de facilităţi de care să beneficieze persoanele vârstnice pentru accesul acestora la acţiunile cultural-educative organizate de către unităţile de profil (teatre, muzee, expoziţii, mânăstiri, case parohiale etc.).
 • Întreţinerea colaborării permanente cu reprezentanţii presei scrise şi a celorlalte mijloace mass-media, pentru prezentarea diverselor aspecte din problematica persoanelor vârstnice .
 • Realizarea de protocoale de colaborare cu Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor pentru realizarea de programe pentru persoanele vârstnice.

SPRIJINIREA COMUNITĂŢII ROME:

Instituţia Prefectului  a primit cu interes adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naţionale pentru îmbunăţirea situaţiei romilor.

Astfel, funcţionarul din  cabinetul prefectului care  se ocupă de  problemele romilor  a fost integrat activităţilor curente din prefectură,  fiind implicat într-o serie de acţiuni specifice, dintre care amintim:

–         Realizarea unei evidenţe centralizate a copiilor romi care frecventează unităţi şcolare din judeţul Călăraşi.

–         Iniţierea unui proiect privind ajutorarea romilor care nu posedă încă acte de identitate ;

–         Organizarea audienţelor  pentru îndrumarea romilor în rezolvarea diferitelor probleme ale acestora.

–         Participarea împreună cu alte organizaţii ale romilor – la diferite seminarii  având ca scop  implementarea unor proiecte de îmbunătăţire a situaţiei romilor.

–         Aplanarea unor neînţelegeri existente între organizaţiile de romi şi autorităţile administraţiei publice locale din anumite comune ale judeţului Călăraşi.

–         Stabilirea unui parteneriat între Biroul judeţean pentru romi şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, vizând asigurarea  de locuri de muncă pentru unii cetăţeni de etnie romă.

Funcţionarul din cabinetul prefectului  a evaluat principalele nevoi ale comunitatii de romi, organizând diferite întâlniri în cartierele municipiului Călăraşi precum şi pe raza unor comune din judeţ, cum ar fi: Budeşti, Frumuşani, Fundeni, Gălbinaşi, Şoldanu, Mânăstirea, Dor Mărunt, Săruleşti, Chirnogi, Dragalina, Modelu.

Au fost identificate astfel, programele operaţionale aflate în derulare pentru sprijinirea comunităţii rome, mediatori sanitari, mediatori şcolari, ca şi din lideri ai comunităţilor de romi.

Efectuând   deplasări în teren, funcţionarul din cabinetul prefectului  a identificat rata abandonului şcolar în diferite comune ale judeţului , a informat liderii comunităţilor despre locurile vacante de muncă, numărul persoanelor care beneficiază de ajutor social, numărul romilor angajaţi cu acte legale, numărul romilor care beneficiază de venitul minm garantat.

De asemenea, raportează  lunar către Instituţia Prefectului activităţile desfăşurate precum şi demersurile efectuate către autorităţile publice locale şi judeţene pentru soluţionarea diferitelor probleme sociale ale comunităţilor de romi.

Obiective :

–         Îmbunătăţirea situaţiei romilor prin consolidarea unui parteneriat viabil între structurile administraţiei publice şi comunităţile de romi ;

–         Facilitarea accesului romilor pe piaţa muncii precum şi  la serviciile  medicale;

–         Reducerea abandonului şcolar;

–         Prevenirea infracţionalităţii;

–         Prevenirea şi combaterea prejudecăţilor faţă de romi;

–         Integrarea romilor în societate prin acordarea de sprijin în obţinerea documentelor de identitate şi stare civilă;

–         Îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru copiii romi şi asigurarea unei protecţii reale a drepturilor acestora;

Alături de  experţii locali pentru romi vor avea loc  în continuare deplasări în teren, vor fi  identificate soluţii, se vor  elabora planuri de acţiune, proiecte şi  recomandări , urmând ca acestea să fie analizate şi cuprinse în cadrul strategiilor locale şi naţionale de îmbunătăţire a situaţiei romilor.

COMISIA JUDEŢEANĂ PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ

Comisia judeţeană  privind incluziunea socială a judeţului Călăraşi , stabilită prin ordinul nr. 229 din 10.06.2009 are în principal următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

–         Elaborarea şi aprobarea Planului judeţean din domeniul incluziunii sociale şi protecţiei sociale.

–         Monitorizarea realizării obiectivelor prevăzute în Planul judeţean şi efectuarea de informări periodice cu privire la situaţia şi evoluţia stării sociale a judeţului.

–         Prezentarea de informări, periodic,  asupra stadiului de realizare a priorităţilor asumate prin Planul anual judeţean.

La întâlnirea din data de 17 august 2009  a  membrilor comisiei  judeţene  privind incluziunea socială  au  participat  reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor cu responsabilităţi în domeniul incluziunii sociale, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale reprezentative din judeţ, reprezentanţi ai consiliilor locale şi ai consiliului judeţean.

Au fost  invitaţi de asemenea să participe, reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, ai patronatelor, precum şi personalităţi recunoscute în domeniu.

Discuţiile purtate au avut drept scop promovarea iniţiativelor de calitate , pentru încurajarea progresului şi dezvoltării economice, pentru promovarea ocupării durabile a forţei de muncă, cu şanse de acces egale şi pentru îmbunătăţirea sistemului educaţional şi asigurarea instruirii în vederea eliminării barierelor, tinzând astfel către o societate incluzivă.

Obiectivele pe care le urmărim  sunt:

–         Obţinerea acordului tuturor factorilor interesaţi privind priorităţile de dezvoltare locală legate de planificarea resurselor umane;

–         Identificarea, elaborarea şi implementarea unor proiecte de calitate, inovatoare privind dezvoltarea resurselor umane locale;

–         Dezvoltarea capacităţii administrative corespunzătoare pentru gestionarea la nivel local a proiectelor de resurse umane .

–         Colaborarea pentru identificarea zonelor prioritare pentru elaborarea proiectelor de dezvoltare a resurselor umane care vor fi finanţate din fonduri UE.

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit până la această dată în două şedinţe extraordinare în care au fost discutate:

–         Măsuri necesare a fi aplicate la nivelul judeţului Călăraşi în vederea limitării efectelor asupra stării de sănătate a populaţiei în situaţia apariţiei de cazuri de îmbolnăvire determinate de acţiunea virusului gripal de origine porcină.

–         Stabilirea de măsuri pentru limitarea arderilor de mirişti, stufăriş sau vegetaţie uscată.

–         Acţiuni  desfăşurate pentru limitarea efectelor virusului gripal AH1N1.

Aceasta a fost activitatea Instituţiei Prefectului de la data de 17 aprilie a.c. şi până în prezent.

Mărturisesc că am multe  defecte, dar recunosc că am o calitate care le învinge pe toate: actionez legal şi nu abuziv. Pentru că  Instituţia Prefectului trebuie să fie percepută în plan teritorial ca o adevărată autoritate, garant al aplicării şi respectării legilor.

De aceea, ţin să le mulţumesc angajaţilor Instituţiei Prefectului Călăraşi pentru că au dovedit că au înţeles acest lucru, pentru colaborarea pe care am avut-o în această perioadă şi pentru faptul că împreună, am reuşit să îndeplinim atribuţiile pe care această instituţie le are şi cred eu, vom reuşi să consolidăm relaţia administraţie-cetăţean şi   să deschidem prefectura către oameni”.

PREFECT,

Doru Ioan TĂRĂCILĂ