in

Prelungiri pentru acordarea subvenţiilor în zootehnie

vaciMinisterul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR) informează crescătorii de animale că, potrivit unui ordin semnat de ministrul agriculturii, domnul Ilie Sârbu, cererile pentru plăţile naţionale directe complementare (CNDP) în sectorul zootehnie se pot depune până în data de 15 iunie 2009.

Astfel, sprijinul financiar se acordă sub forma primei pe exploataţie, pentru specia bovină, respectiv primei pe cap de animal, pentru specia ovine/caprine. Pentru a beneficia de acest sprijin financiar, crescătorii de animale trebuie să depună o cerere la centrele locale sau judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), până la 15 iunie a.c, inclusiv.

Pentru a primi acest sprijin financiar, posibilii beneficiari trebuie să îndeplinească o serie de condiţii de eligibilitate.

Astfel, prima pe exploataţie se acordă, în funcţie de efectivul de bovine înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor la data de 31 ianuarie 2008, producătorilor agricoli care îndeplinesc următoarele condiţii:

  1. exploataţia este de cel puţin trei capete de bovine la data de 31 ianuarie 2008;
  2. vârsta bovinelor este de cel puţin şase luni la data de 31 ianuarie 2008;
  3. exploataţia este înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;
  4. solicitantul nu are datorii restante la bugetul de stat şi la bugetul local.

Trebuie menţionat că, pentru anul 2009, prima pe exploataţia de bovine se acordă şi producătorilor agricoli pentru exploataţiile nou înfiinţate în perioada 1 februarie 2008-31 ianuarie 2009, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

  1. exploataţia este de cel puţin trei capete de bovine la data de 31 ianuarie 2009;
  2. vârsta bovinelor este de cel puţin şase luni la data de 31 ianuarie 2009;
  3. exploataţia este înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data         solicitării primei;
  4. solicitantul nu are datorii restante la bugetul de stat şi la bugetul local.

În ceea ce priveşte prima pe cap de animal pentru specia ovine/caprine, sprijinul financiar se acordă producătorilor agricoli care deţin, la data de 31 martie 2009, un efectiv de cel puţin 50 de capete ovine femele, respectiv 25 de capete caprine femele, cu vârsta minimă de un an.

Valoarea sprijinului financiar, atât pentru specia bovină, cât şi pentru specia ovine/caprine, va fi stabilită prin Hotărâre de Guvern, în funcţie de numărul animalelor eligibile rezultat în urma controalelor.

Biroul de presă al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale