in ,

Primăria Călărași, certificată cu Sistem de Management Anti-Mită

În perioada 18 – 21 septembrie 2023, s-a desfășurat la Hotelul MyContinental din municipiul Sibiu, conferința finală a proiectului ”Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, E-TIC, cod PNP002.

Asociația Comunelor din România (AcoR), Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia – KS și Asociația Municipiilor din România (AMR) au implementat proiectul sus menționat, beneficiind de un grant în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Proiectul a vizat creșterea gradului de conștientizare a reprezentanților autorităților locale cu privire la aspecte ce țin de integritate, etică, transparență decizională, incompatibilități și conflict de interese.

Conferința a avut ca scop principal prezentarea rezultatelor proiectului, a impactului produs până în acest moment, a experiențelor și studiilor de caz din Norvegia, precum și a posibilităților de colaborare în vederea continuării activităților proiectului.

Primăria Municipiului Călărași a fost reprezentată de colegul nostru dl. Nelu Dobre, consilier de etică și responsabil cu implementarea Strategiei pentru Integritate locală, formator în cadrul proiectului respectiv.

Un punct de interes major a fost reprezentat de înmânarea certificatelor celor 4 unități administrativ-teritoriale certificate cu sistemul de management anti-mită în conformitate cu cerințele SR ISO 37001:2016 (SR ISO 37001:2017 varianta română), astfel: Primăria Municipiului Călărași, comuna Vulcana-Băi, județul Dâmbovița, comuna Negrilești, județul Galați și comuna Sadu, județul Sibiu.

Municipiul Călărași se află printre puținele Primării din țară care are certificat un Sistem de Management Anti-Mită (Anticorupție, Etică, Integritate), proces finalizat în cadrul acestui proiect fără costuri din cadrul bugetului municipiului, fapt ce reprezintă un sistem de prevenire a corupției construit în timp, în mediul intern al instituției, pentru cetățeni, în vederea furnizării unor servicii corecte și de calitate.