Primăria Călărași: Curs pentru creșterea calității serviciilor publice

În perioada 15-17 iulie 2019, angajați ai Primăriei municipiului Călărași, ai serviciilor publice locale și aleși locali iau parte la sesiunea de instruire “Etică și conduită publică”, ce are loc din cadrul proiectului cu fonduri europene „Integritate prin proceduri, instruire și prevenire – IPIP”, Cod SIPOCA 442/Cod MySMIS2014 118774, pe care îl implementează Municipiul Călărași.

Cursul are loc în localitatea Bușteni, județul Prahova.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea integrității la nivelul Primăriei Municipiului Călărași și Serviciilor Publice Locale aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Călărași în vederea creșterii calității serviciilor publice locale.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2 : „Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente” a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, obiectivul specific 2.2: „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice”.

Unii au citit și asta: