in ,

Program de educație în sistem outdoor: Școli din Călărași, implicate în proiect

Pe parcursul ultimului an, Școala Gimnazială nr. 1 Dor Mărunt, Școala Gimnazială nr. 1 Lehliu Gară și Școala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă au luat parte la implementarea proiectului ”Road Safety Outdoor Education” POCU/987/6/26/154356.

În cadrul proiectului, beneficiar a fost Asociația E.D.I.T. (Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului), iar școlile mai sus menționate au fost partenere, alături de Asociația A.C.E.A. (asociația Culturală de Educație prin Artă).

Obiectivul general al proiectului a fost organizarea unui program de educație în sistem outdoor în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Dor Mărunt, Școlii Gimnaziale nr. 1 Lehliu Gară și Școlii Gimnaziale nr. 1 Cuza Vodă, din județul Călărași, cu implicarea a 36 de cadre didactice si 360 de elevi.
Rezultatele proiectului:
* 36 de cadre didactice care beneficiază de programe de formare;
* 36 diplome de participare la programul de perfecționare profesională;
* 36 de cadre didactice care primesc credite transferabile;
* 363 de elevi participanți la programul de educație pentru siguranță;
* 3 școli în care se desfășoară activități non-formale de tip outdoor în domeniul educației pentru siguranță (educație rutieră, acordarea primului ajutor);
* 363 de elevi participanți la programul de prevenire a părăsirii timpurii a școlii prin artă;
* 3 școli în care se desfășoară activități non-formale de tip outdoor prin intermediul artei, având ca temă bullying-ul și furia lui distrugătoare;
* 363 de elevi participanți la workshopurile de ecologie și dezvoltare durabilă (ținta intermediară la 6 luni: 180 elevi;
* 3 școli în care se desfășoară activități non-formale de tip outdoor prin intermediul workshop-urilor de ecologie și dezvoltare durabilă;
* 3 spații amenajate pentru desfășurarea activităților outdoor la nivelul celor 3 unități de învățământ partenere în proiect;

Valoarea totală a proiectului – 1.729.975,86 LEI
Valoarea cofinanțării UE – 1.470.479,51 LEI
Data începere proiect: 25-11-2022
Data finalizare proiect: 24-11-2023

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.