Proiect transfrontalier Călărași – Dobrich: beneficiile pot fi urmărite pe web site-ul oficial

ISU Călărași informează că a fost lansat site-ul web comun al proiectului ”Gestionarea comună a riscurilor în regiunea de graniță Călărași – Dobrich”. Site-ul poate fi accesat în trei limbi distincte: engleză, română și bulgară.

Link-ul proiectului este acesta: https://riskmanagement-robg.eu/

Prin intermediul acestui site, pot fi vizualizate pas cu pas toate beneficiile de care se bucură cele două regiuni din România și Bulgaria, Călărași respective Dobrich, în urma implementării proiectului.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Barbu Știrbei” al județului Călărași este beneficiar al unor echipamente achiziționate în cadrul proiectului RO-BG 415, finanţat prin Programul de cooperare transfrontaliera Interreg V-A Romania – Bulgaria, Axa prioritară 3 – ,,O regiune sigură”. Obiectivul specific 3.1 ,,Îmbunătățirea managementului comun al riscurilor în zona transfrontalieră.

Acordul de Parteneriat pentru implementarea proiectului a fost semnat pe 4 februarie 2019, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Barbu Știrbei” al județului Călărași.

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți pregătirea serviciilor profesioniste pentru situații de urgență, coordonarea și reacția eficientă în zona transfrontalieră.

Proiectul are ca scop îmbunătățirea și asigurarea unui management eficient al intervențiilor comune în situații de urgență în zona Călărași – Dobrich, pentru a spori coordonarea și eficiența în răspunsul autorităților în prevenirea comună timpurie, în conformitate cu politicile și orientările UE.

Acest lucru se va realiza prin crearea unei rețele comune de parteneri pentru avertizare timpurie a situațiilor de urgență, schimb de experiență prin exerciții, educarea preventivă a cetățenilor și achiziționarea, printre altele, a unor echipamente în valoare aproximativ 300.000 euro, care vor intra în dotarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Barbu Știrbei” al județului Călărași.

Prin acest proiect transfrontalier au fost deja achiziționate mai multe echipamente și accesorii pentru a se putea înlesni comunicarea în situații de urgență între cele două regiuni implicate.

Unii au citit și asta: