Proiecte cu finanțare europeană: Care este situația la Călărași

Joi, 13 decembrie 2018, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, a organizat, la sediul din Călărași, Conferința de presă destinată reprezentanților mass-media.

Scopul acestui eveniment a constat în prezentarea bilanțului activității derulate de ADR Sud Muntenia pe parcursul anului 2018, privind implementarea POR.

În deschiderea conferinței, Liviu Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a realizat o prezentare a principalelor aspecte privind situația implementării POR, din acest an: „Anul 2018 a avut în prim-plan, din punctul de vedere al desfășurării activității, derularea Programului Operațional Regional, în regiunea Sud Muntenia. Până la această dată, la nivelul regiunii noastre au fost depuse 1093 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care se solicită fonduri FEDR şi de la bugetul de stat în valoare de aproximativ 6,5 miliarde de lei. Dintre acestea, s-au semnat până în prezent contractele de finanţare pentru 435 de aplicații, prin care beneficiarii vor obține fonduri nerambursabile ce depășesc 1,46 de miliarde de lei”.

La nivelul regiunii Sud Muntenia, situația proiectelor depuse și contractate este următoarea:
Argeș – 231 proiecte, 134 contracte semnate
Călărași – 99 proiecte, 31 contracte semnate
Dâmbovița – 212 proiecte, 82 contracte semnate
Giurgiu – 114 proiecte, 32 contracte semnate
Ialomița – 73 proiecte, 23 contracte semnate
Prahova – 288 proiecte, 99 contracte semnate
Teleorman – 71 proiecte, 33 contracte semnate

În această situaie sunt incluse și proiectele depuse/contractele semnate în cadrul Axei Prioritare 8, cu alocare națională, implementate în mai multe județe, solicitanții fiind Ministerul Sănătății și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Totodată, în ultimul trimestru al anului, Agenția, ca urmare a solicitărilor venite din partea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR), a evaluat cu prioritate proiectele aferente dezvoltării infrastructurii de sănătate (Axa prioritară 8) și a îmbunătățirii infrastructurii educaționale (Axa prioritară 10) pentru creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene.

De asemenea, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a fost desemnată de AMPOR să efectueze verificarea financiară a cererilor de finanțare depuse în cadrul Axei prioritare 11 – Cadastru, apel cu alocare națională.

2018 a reprezentat și aniversarea a 20 de ani de dezvoltare regională în Sud Muntenia, cel mai semnificativ rezultat fiind implementarea a 1.668 de proiecte cu o valoare totală de aproximativ 1,5 miliarde de euro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru POR 2014 – 2020 şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din POR puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Unii au citit și asta: