Proiecte cu finanțare europeană, derulate de Primăria Călărași

În această perioadă, Primăria Municipiului Călărași are în derulare următoarele proiecte cu finanțare europeană, după cum urmează:

Programul Operațional Regional 2014-2020 – Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Poșta Veche din municipiul Călărași

Valoare totală a proiectului: 2,52 milioane inclusiv TVA
Semnarea contractului de finanțare: 29 iunie 2017
Estimarea finalizării lucrărilor din partea antreprenorului: noiembrie 2019

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 – Integritate prin proceduri, instruire și prevenire (IPIP)

Valoare totală: 65.000 de euro
Semnarea contractului de finanțare – 29 august 2018

Prin acest proiect se urmărește sprijinirea dezvoltării și implementării de mecanisme care să faciliteze punerea în aplicare a cadrului legal în domeniul eticii și integrităţii (ghiduri, proceduri operaționale, instruirea personalului prin participare la cursuri tematice), măsuri de sprijin pentru implementarea măsurilor anticorupție reglementate de legislația națională și monitorizate de către SNA

Programul INTERREG V – A România-Bulgaria – Managementul comun al riscului pentru reacții eficiente ale autorităților locale în situații de urgență

Valoare totală: 530.000 de euro
Semnarea contractului de finanțare: 14 septembrie 2018
Proiectul, implementat în parteneriat cu Municipalitatea Belene din Bulgaria vizează achiziționarea de echipamente pentru situații de urgență: 1 nacelă, 1 volă, 3 bobcat, 1 vidanjă, 2 echipamente pentru deszăpezire

Unii au citit și asta: