in ,

Proiectul SinCE-AFC: Întâlnire cu acționarii, organizată de ADR SUD Muntenia

În data de 8 decembrie 2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de partener în proiectul SinCE-AFC, a organizat online, prin intermediul aplicației Zoom, a treia întâlnire a stakeholder-ilor interesați de revizuirea politicilor privind economia circulară.

Întâlnirea proiectului SinCE-AFC a avut loc online datorită situației create de pandemia cu COVID-19.

La eveniment au participat reprezentanții Consiliilor Județene Călărași și Giurgiu, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, Asociației Oamenilor de Afaceri Argeș, Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA București, ICECHIM- filiala Călărași, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, ai mediului de afaceri și ai celui de cercetare de la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia.

Participanților la eveniment le-au fost prezentate informații utile despre stadiul și acțiunile viitoare în cadrul proiectului SinCE-AFC, a treia întâlnire a partenerilor din proiect (eveniment organizat de ADR Sud Muntenia în perioada 5-6 octombrie 2020), bune practici identificate în regiunile partenere, vizita de studiu în regiunea Macedoniei Centrale (eveniment organizat de Fondul de Dezvoltare Regională din Macedonia Centrală – Grecia).

Reprezentanții ICECHIM- filiala Călărași și ai Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA București au prezentat impresiile lor cu privire la întâlnirea partenerilor proiectului din 5-6 octombrie 2020, oferind exemple practice pe care le-au aflat în cadrul vizitelor de studiu referitoare la economia circulară în lanțul agroalimentar.

Proiectul SinCE-AFC „Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară” este finanțat în cadrul celui de-al patrulea apel al Programului INTERREG Europe și are ca obiectiv principal îmbunătățirea politicilor în domeniul strategiilor regionale de inovare prin facilitarea mecanismelor orizontale care susțin și sporesc spiritul antreprenorial al IMM-urilor în sectorul agroalimentar prin exploatarea oportunităților de economie circulară.

Proiectul va fi implementat în perioada 1 august 2019 – 31 iulie 2023, de un consorțiu format din nouă parteneri din Grecia, Italia, Polonia, Ungaria, Irlanda, Bulgaria și România, al cărui Coordonator este ANATOLIKI S.A. – Agenție pentru Dezvoltare Locală a Autorităților Locale din Estul Salonicului.

Valoarea totală a acestui proiect este de 1.519.940,00 de euro, din care bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este de 143.420,00 de euro, contribuția proprie a Agenției fiind de 2.868,40 de euro.