Proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, la final

Proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, cod MySMIS 104179, implementat de către Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (Beneficiar proiect) și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (Partener proiect) a fost finalizat în data de 02.04.2021.

Proiectul a avut o perioadă de implementare de 39 luni, cu un buget în valoare totală de 11.150.504,77 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 9.477.929,05 lei) şi a fost finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 3, Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, „România Start-Up Plus”.

Proiectul a avut drept obiectiv general creșterea ocupării în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, prin dezvoltarea culturii antreprenoriale a persoanelor fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă si înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) și susținerea înființării, dezvoltării și menținerii pe piață a întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Principalele rezultate ale proiectului:
* O campanie de conștientizare implementată în scopul prezentării către public a elementelor specifice proiectului. Prin intermediul campaniei au fost informate 164.143 persoane din categoria de public larg cu privire la oportunitățile oferite de proiect și principalele condiții pentru a beneficia de acestea.
* 7 seminarii informative implementate în fiecare județ al regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia, la care au participat 273 de persoane interesate.
* 14 sesiuni de cursuri de dobândire a Competențelor Antreprenoriale organizate în cadrul fiecărui județ al regiunii de dezvoltare vizate prin proiect, la care s-au înscris 371 membri ai grupului țintă, din care 337 de persoane au obținut certificare ANC.
* O competiție de planuri de afaceri implementată, în urma căreiaȘ
– 42 planuri de afaceri au fost aprobate în vederea acordării de ajutor de minimis în valoare de maxim 178.340 de lei, dintr-un total de 106 planuri de afaceri depuse;
– 42 de persoane ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării ulterioare a ajutorului de minimis au beneficiat de consiliere, consultanță și mentorat în domeniul antreprenorial și au dobândit abilități practice în întreprinderi reale;
– 42 de contracte de subvenție au fost semnate de către administratorul schemei de antreprenoriat cu firmele nou create.
* 41 de beneficiari ai ajutoarelor de minimis care au implementat cu succes planurile de afaceri, generând pe plan regional 91 de noi locuri de muncă și asigurând sustenabilitatea afacerilor finanțate pe o perioadă de minim 6 luni de la finalizarea implementării planurilor de afaceri.

Unii au citit și asta: