in

Propunere de eliberare din funcţie pentru vicepreşedinţii CJ Călăraşi, Ion Ştefan si Bogdan Georgescu

vicepresedinti-Consiliul-Judetean-Calarasi

Pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Judeţean Călăraşi, ce va avea loc în data de 27 noiembrie, începând cu ora 12, există două propuneri de hotărâri, care vizează eliberarea din funcţie a celor doi vicepreşedinţi ai CJ, Ion Ştefan (PSD) şi Bogdan Georgescu (PC).

În expunerea de motive se precizează:
Conform OUG nr. 55/2014, consilierii judeţeni au putut să îşi exprime în scris şi o singură dată opţiunea cu privire la partidul politic, organizaţia minorităţii naţionale din care doresc să facă parte sau să devină independenţi, fără ca aleşii locali respectivi să îşi piardă calitatea dobândită în urma alegerilor. În urma acestor prevederi legale, s-a schimbat configuraţia politică a componenţei Consiliului Judetean Calarasi.

În mod evident, important este realizarea dezvoltarii comunitatii locale de catre Consiliul Judetean Calarasi în noua configuraţie politică. Prin urmare, pierderea de catre un vicepresedinte in functie a sprijinului politic al majoritatii consilierilor in functie poate determina eliberarea acestuia din functia detinuta, respectiv schimbarea sa cu o alta persoana, sub conditia ca aceasta din urma sa aiba calitatea de consilier judetean si sa intruneasca sprijinul – materializat prin votul dat in favorem – majoritatii politice a consilierilor judeteni in exercitiu.

Un vicepresedinte raspunde politic in fata consiliului judetean care l-a ales; iar aceasta raspundere se poate concretiza in schimbarea sa, independent de pregatirea sa ori de conduita asumata cu ocazia exercitarii mandatului de vicepresedinte.

Temeiul legal al măsurii propuse de invocat de iniţiatori îl constituie prevederile art. 101 alin. (3) şi ale art. 97 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 101 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberarea din funcţie a vicepreşedinţilor consiliilor judeţene se face la propunerea a cel puţin unei treimi din numărul acestora, condiţie ce rezultă a fi îndeplinită din cererea iniţiatorilor.