Restaurarea monumentului istoric Poșta Veche costă peste 11.000.000 lei

Publicitate

Restaurarea monumentului istoric Poșta Veche din Călărași se va realiza printr-un proiect finanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului natural și cultural, PI 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.
Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

UAT MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI, în calitate de beneficiar, anunță debutul proiectului.

Obiectivele proiectului se subscriu obiectivului specific al Axei prioritare – 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului natural și cultural”, redând circuitul turistic al patrimoniului cultural restaurat, precum şi obiectivului specific al Priorității de investiții – 5.1. „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” și anume:
Obiectiv specific 1: Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentului istoric Poșta Veche din municipiul Călărași, în vederea introducerii acestuia în circuitul turistic local și regional, păstrând, protejând și valorificând identitatea culturală locală;
Obiectiv specific 2: creșterea potențialului turistic prin creșterea numărului de vizitatori la nivel local și prin dezvoltarea unor activități de informare a participanților, promovarea media și angrenarea factorilor decizionali de la nivel local;
Obiectiv specific 3: Atragerea de vizitatori prin organizarea la nivel local a cel puțin un eveniment cultural, în vederea extinderii turismului cultural și de patrimoniu local;
Obiectiv specific 4: Valorificarea eficientă a patrimoniului cultural local prin mărirea cu 1 a numărului clădirilor de patrimoniu reabilitate din mediul urban călărășean.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 11.563.563,48 lei cu TVA, din care finanţare nerambursabilă de 9.819.338,95 lei .

Durata de implementare a proiectului este de 28 luni.

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de pe site-ul sau de la sediul UAT Municipiul Călărași, Str. București, nr. 140A, Municipiul Călărași, cod poștal 910058, tel: 0242/311 005, fax: 0242/318 574, email : adina.dumitrache@primariacalarasi.ro, persoana de contact: Adina DUMITRACHE – asistent proiect.

Unii au citit și asta: