in

Reuniune de lucru a organismelor intermediare din Regiunea Sud Muntenia

centru-afaceri-calarasiJoi, 24 septembrie 2009 Agenţia pentru Dezvoltare Regională organizează prima sesiune de informare destinată Organismelor Intermediare din regiunea Sud Muntenia. În acest sens, fiecare Organism Intermediar este invitat să prezinte pe scurt Programul Operaţional pe care îl implementează, situaţia proiectelor depuse şi contractate, precum şi tipurile de probleme întâmpinate de aplicanţi în accesarea fondurilor, informează Dana Traian, şef Serviciu Comunicare la ADR Sud Muntenia.

Cu această ocazie, vor fi supuse dezbatere următoarele teme: situaţia proiectelor depuse şi finanţate prin intermediul Organismelor Intermediare, interesul manifestat de potenţialii beneficiari, domeniile de interes pentru solicitanţii de fonduri europene, precum şi problemele întâmpinate în procesul de evaluare a proiectelor depuse.

Evenimentul va avea loc în municipiul Călăraşi – sediul Călăraşi Business Center începând cu ora 11.00 şi este organizat cu sprijinul Axei prioritare 6 „Asistenţă tehnică”, finanţată din REGIO, acesta având  scopul de a disemina rezultatele implementării Programului Operaţional Regional, precum şi de a facilita un schimb de experienţă între Organismele Intermediare responsabile de implementarea Programelor Operaţionale.

Pentru a sprijini şi impulsiona depunerea de proiecte în vederea obţinerii de finanţări europene, Agenţia îşi propune ca, prin acest seminar, să identifice împreună cu celelalte Organisme Intermediare din Sud Muntenia modalităţi de organizare a unor acţiuni comune.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.