in

S-a aprobat Bugetul judeţului Călăraşi pe 2010

Astăzi, în şedinţă de Consiliu judeţean s-a aprobat Bugetul propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2010, în valoare de 136.369.000 RON.

O parte din veniturile care vor forma bugetul pe anul 2010 al judeţului Călăraşi o constituie sumele defalcate din TVA. Sumele  vor avea ca destinaţie finanţarea sistemului de protecţia copilului, acordarea de produse lactate şi de panificaţie (Programul Laptele şi cornul) pentru elevii din clasele I – VIII şi pentru copiii din grădiniţele de stat, cheltuieli aferente învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, contribuţii la salarizarea personalului neclerical angajat în unităţile de cult şi serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene.

Tot din sume defalcate din TVA se vor finanţa cheltuielile cu drumurile judeţene şi comunale, subvenţii pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap, subvenţii pentru finanţarea camerelor agricole judeţene.

Din bugetul judeţului Călăraşi se vor asigura cheltuielile de funcţionare pentru toţi ordonatorii de credite ai Consiliului judeţean Călăraşi (cheltuieli de personal, bunuri şi servicii), contribuţii la organizaţii interne şi internaţionale la care Consiliul judeţean este parte, asigurarea cofinanţărilor la proiectele cu finanţare externă nerambursabilă şi programul de investiţii pentru anul 2010 – unde vor avea prioritate obiectivele de investiţii aflate în curs de execuţie, precum şi cheltuielile de natura investiţiilor prin care se accesează fonduri externe nerambursabile.