S-a format Alianta de Centru-Dreapta PNL-PC (Text INTEGRAL protocol)

Alianta de Centru-Dreapta PNL-PC, s-a născut luni, 10 ianuarie, după ce preşedinţii Crin Antonescu şi Daniel Constantin au semnat protocolul de colaborare. La alegerile locale, cele două formaţiuni vor avea candidaţi proprii, dar la alegerile generale candidaţii vor fi desemnaţi de Alianţă. Tot alianţa va desemna şi candidaţul la Preşedinţie şi pentru funcţia de premier.

În plan local, consilierii celor două partide membre ale Alianței aleși în consiliile locale, județene, de sector și în consiliul general al municipiului București se vor constitui într-o majoritate, singuri sau în asociere cu consilierii altor partide politice sau cu consilieri independenți.

Citiţi, în continuare, protocolul INTEGRAL de formare a Aliantei de Centru-Dreapta PNL-PC:

PROTOCOL


PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL, cu sediul în Bucureşti, B-dul Aviatorilor nr. 86, sector 1, înregistrat la Tribunalul Municipiului Bucureşti cu nr. 1/P/2003, reprezentat prin Crin Antonescu, în calitate de Preşedinte

şi

PARTIDUL CONSERVATOR, cu sediul în Bucureşti, str. Muzeul Zambaccian nr. 17, sector 1, înregistrat la Tribunalul Municipiului Bucureşti cu nr.  25/P/2005  reprezentat prin Daniel Constantin, în calitate de Preşedinte

În conformitate cu Legea partidelor politice nr. 14/2003, cu modificările şi completările ulterioare, de comun acord

HOTĂRĂSC

Formarea alianţei politice cu denumirea completă „Alianţa  de Centru – Dreapta Partidul Naţional Liberal-Partidul Conservator”, cu denumirea prescurtată „ACD ” şi având ca semn permanent o săgeată înscrisă în pătrat sub care se află denumirile prescurtate ale celor două partide PNL-PC.

PARTIDUL NAŢIONAL                                            PARTIDUL

LIBERAL                                                                                CONSERVATOR

PREŞEDINTE,                                                            PREŞEDINTE,

Crin Antonescu                                                         Daniel Constantin

Bucureşti,   10   ianuarie 2011

ALIANŢA PNL-PC

PRINCIPII ŞI MODALITĂŢI DE FUNCŢIONARE

CAPITOLUL I

REGLEMENTĂRI GENERALE

1.1. Principiile Alianței

1.1.1. Dispozițiile Protocolului se asimilează dispozițiilor statutare ale partidelor și sunt obligatorii pentru toți membrii și toate organizațiile partidelor semnatare și pentru toate persoanele susținute în funcții publice de acestea;
1.1.2. Deciziile Alianței sunt obligatorii pentru toți membrii și toate organizațiile partidelor semnatare și pentru toate persoanele susținute în funcții publice de acestea;

1.1.3. Deciziile Alianței sunt publice, dezbaterile în forurile de decizie ale Alianței sunt confidențiale până la luarea unei decizii;
1.1.4. Conflictele publice între membrii partidelor, precum și atacurile publice împotriva unor colegi sau a unui partid din Alianță nu sunt permise;
1.1.5. Miniștrii și ceilalți reprezentanți ai Alianței în administrația publică centrală sau în structurile deconcentrate ale acesteia nu pot adopta poziții publice polemice față de deciziile luate de colegi în domeniile proprii de competență;.
1.1.6. Partidele membre ale Alianței nu vor iniția sau accepta trecerea de la un partid la altul a membrilor celor doua partide.

1.1.7. În toate situațiile deciziile organismelor de conducere ale Alianței se iau prin consens.

CAPITOLUL II

PROCEDURI PRIVIND LUAREA DECIZIILOR

2.2. Proceduri la nivel naţional

2.2.1. Consiliul Naţional de Conducere

2.2.1.2. Consiliul Național de Conducere – CNC – este format din câte 6 reprezentanți ai conducerilor celor doua partide, desemnați și revocați potrivit procedurilor interne ale fiecărui partid;
2.2.1.3. CNC este prezidat de preşedinţii celor două partide în calitate de co-preşedinţi ai Alianţei;
2.2.1.4. CNC are urmatoarele competențe:

2.2.1.4.1. Elaborează pactul de neagresiune și colaborare pe plan local pe care îl comunică organizațiilor locale ale celor doua partide;
2.2.1.4.2. Decide participarea pe liste comune în alegerile locale, la propunerea Consiliilor Judeţene (de sector, al municipiului Bucureşti);
2.2.1.4.3. Ia decizii privind coordonarea negocierilor pentru stabilirea unor funcţii la nivelul administraţiei publice locale, acolo unde este cazul;
2.2.1.4.5. Aprobă calendarul și bugetul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare și prezidențiale;
2.2.1.4.6. Numește echipele de campanie pentru alegerile parlamentare și prezidențiale;
2.2.1.4.7. Calculează ponderea la nivel național;
2.2.1.4.8. Stabileşte candidaturile pentru Camera Deputaților și Senat,  şi le supune spre validare forurilor statutare ale celor două partide. În cazul în care nu se poate ajunge la consens candidaturile vor fi stabilite prin alegeri alternative de către cele două părți proporțional cu ponderea totală stabilită;
2.2.1.4.9. Aprobă modificările prezentului protocol necesare în cazul modificării sistemului electoral;
2.2.1.4.10. Desemnează candidatul Alianței pentru postul de Prim Ministru;
2.2.1.4.11. Desemnează candidatul Alianței pentru postul de Preşedinte al României;
2.2.1.4.12. Stabilește ponderea partidelor în guvern și modalitatea de repartizare a portofoliilor;
2.2.1.4.13. Negociază și desemnează candidații pentru funcțiile de președinte al Senatului și al Camerei Deputaților;
2.2.1.4.14. Urmărește aplicarea programului Alianţei la nivel central și local;
2.2.1.4.15. Negociază și propune forurilor statutare ale partidelor modificările programului Alianţei;
2.2.1.4.16. Negociază și propune forurilor statutare ale partidelor modificările protocolului Alianței;
2.2.1.4.17. Desemnează purtătorul de cuvânt al Alianței, la propunerea partidului cu cel mai mare număr de parlamentari;
2.2.1.4.18. Comunică forurilor de conducere națională ale celor două partide sintezele discuțiilor și deciziile luate;
2.2.1.4.19. Adoptă procedurile privind modalitatea de colaborare în plan parlamentar.

2.2.2. Proceduri privind şedinţele CNC

2.2.2.1. CNC se întruneşte de două ori pe lună în şedinţă ordinară, iar în şedinţă extraordinară ori de câte ori este nevoie, la convocarea unuia dintre partidele membre ale Alianţei;

2.2.2.2. Deciziile CNC se adoptă prin consens;

2.2.2.3. Întrunirile CNC se pot desfăşura dacă sunt prezenţi preşedinţii celor două partide şi cel puţin încă un membru al CNC din partea fiecărui partid;

2.2.2.4. În cazul absenței unuia dintre președinți, întrunirile se pot desfășura dacă unul dintre reprezentanții partidului în cauză are mandat de reprezentare din partea președintelui sau a forului de conducere competent al partidului;

2.2.3. Limitele mandatelor reprezentanților partidelor

2.2.3.1. Limitele statutare ale mandatelor reprezentanților partidelor se stabilesc conform statutelor celor două partide;
2.2.3.2. Mandatele președinților la orice nivel se prezumă în limitele de la punctul anterior; mandatele acordate de președinți sau alte foruri statutare altor persoane se prezintă celeilalte părți la începutul ședințelor și sunt limitate de statut și de termenii mandatului;
2.2.3.3. Mandatele pot fi scrise sau confirmate telefonic;
2.2.3.4. Prin semnarea protocolului, fiecare parte confirmă că a luat cunoștință de prevederile statutare ale celuilalt partid în domeniu.

2.3. Proceduri la nivel judeţean (de sector, al municipiului Bucureşti)

2.3.1. La nivel județean și de sector al municipiului București, precum și la nivelul municipiului București se constituie Consiliul Județean (de Sector, al Municipiului București) de Conducere – CJC (S, MB), format din câte 3 membri ai fiecărui partid (inclusiv președinții), respectiv 5 membri ai fiecărui partid (inclusiv președintii) pentru CMBC, desemnați și revocați de forurile de conducere statutare ale fiecărui partid, acolo unde există astfel de structuri;

2.3.2. CJC (S, MB) este condus de către președinții celor doua filiale (sau structuri) în calitate de copreședinți;

2.3.3. CJC (S, MB) are următoarele competențe:
2.3.3.1. Adoptă măsurile de colaborare pe plan județean și de sector al municipiului București, precum și la nivelul municipiului București, până la alegerile locale;
2.3.3.2. Organizează și conduce negocierile comune pentru obținerea pozițiilor din administrația locală la nivelul județean și de sector al municipiului București, precum și la nivelul municipiului București, acolo unde este cazul;
2.3.3.3. Propune CNC participarea pe liste comune în alegerile locale, acolo unde este cazul;
2.3.3.4. Adoptă măsurile pentru colaborarea în administrația județeană, respectiv de sector sau Municipiu Bucureşti, după alegerile locale;
2.3.3.5. Negociază pozițiile în structurile deconcentrate și face propuneri pentru numiri;
2.3.3.6. Comunică în scris CNC, sub semnătura celor doi copreședinți, rezultatul acestor negocieri;
2.3.3.7. Poate desemna un purtător de cuvânt al Alianței la nivel județean, respectiv de sector sau Municipiu Bucureşti;
2.3.3.8. Comunică forurilor de conducere ale celor doua partide de la nivel județean, al Municipiului București și al sectoarelor acestuia sintezele discuțiilor și deciziile luate;
2.3.3.9. Numește mandatarul financiar al Alianței în cazul participării pe liste comune la alegerile locale.

2.3.4.  Procedurile de luare a deciziilor, precum şi procedurile privind cvorumul şi limitele mandatelor se asimilează celor de la punctele 2.2.2. şi 2.2.3.

2.4. Consiliul de Onoare și Arbitraj

2.4.1. La nivel național se constituie Consiliul de Onoare și Arbitraj (COA) format din 5 membri, 3 din  partea PNL și 2 din partea PC, prezidat de un membru PC.

2.4.2. Atribuțiile COA:

2.4.2.1 Soluționează contestațiile care se referă la încălcarea protocolului;

2.4.2.2 Soluționează contestațiile ridicate de unul dintre partidele membre ale     alianței față de nominalizările făcute de celalalt partid pentru o funcție de reprezentare, aleasă sau numită, la nivel central;

2.4.2.3. Veghează la îndeplinirea de către partidele membre ale alianței a punctului 7.5. din prezentul protocol.

2.4.3 Decizile COA se iau prin consens.
CAPITOLUL III

COLABORAREA PÂNĂ LA URMĂTOARELE ALEGERI LOCALE

3.1. Colaborarea la nivel judeţean (de sector, al municipiului Bucureşti)

3.1.2. CNC va elabora un pact de neagresiune și de colaborare pe plan local, în plan politic general și în administrația publică locală, pact care va fi aplicat obligatoriu, fără excepție, de către toate organizațiile locale, de sector și ale Municipiului București, precum și de organizațiile județene ale celor două partide;
3.1.3. Modul de colaborare va fi stabilit de către CJC în fiecare județ, de CSC și CMBC în sectoare și la nivelul Municipiului București.

3.2. Colaborarea la nivel naţional

3.2.1. Cele două partide vor forma în ambele camere ale Parlamentului grupuri parlamentare comune, până la următoarele alegeri parlamentare, cu excepția situației în care CNC decide altfel;

3.2.2. Ponderea reprezentării celor două partide în Birourile Permanente ale celor două camere, la nivelul preşedinţilor comisiilor parlamentare, în birourile permanente ale comisiilor şi la nivelul conducerii celor două grupuri parlamentare se stabileşte de CNC şi se comunică celor două grupuri parlamentare spre aplicare;

3.2.3. Iniţiativele legislative care vizează probleme fundamentale de politici economice, fiscale sau sociale se comunică de către iniţiatori CNC şi nu pot fi depuse fără aprobarea acestuia;

3.2.4. În interiorul fiecărui grup parlamentar, deputaţii şi senatorii celor două partide vor respecta întocmai prevederile regulamentelor de funcţionare ale acestora;

3.2.5. Parlamentarii şi deputaţii celor două partide vor vota în favoarea oricărei moţiuni simple sau de cenzură împotriva oricărui guvern al PDL sau a unui guvern de coaliţie condus de PDL.

CAPITOLUL IV

ALEGERILE LOCALE

4.1. Candidaturi

4.1.2. Cele două partide membre ale Alianţei vor participa la alegerile locale cu candidaturi proprii;

4.1.3. Prin excepţie de la punctul 4.1.2. CJC (S,MB) poate propune CNC candidatura pe liste comune într-o circumscripţie electorală comunală, orăşenească, municipală, judeţeană sau de sector al municipiului Bucureşti;

4.1.4. Decizia finală aparţine CNC;

4.1.5. CNC nu poate adopta decizii privind candidaturi comune fără propunerea CJC (S,MB);

4.1.6. În cazul în care Alianța va participa cu candidat comun la Primăria Generală a Municipiului București acesta va fi un membru al PNL, cu excepția situației în care o persoană care este membru PC la data semnării prezentului protocol va fi mai bine plasat în sondajele de opinie.

4.2. Susţineri şi majorităţi la nivelul administraţiei publice locale

4.2.1. Turul II al alegerilor de primar

4.2.1.1. În cazul în care cele doua partide participă pe liste separate la alegerile locale și candidații ambelor partide se califică în turul II al scrutinului pentru postul de primar, în campania electorală pentru turul II nu sunt permise atacuri la adresa contracandidatului sau a partidului din care face parte, fiind permise numai dezbateri asupra proiectelor şi programelor privind administraţia locală;

4.2.1.2. În cazul în care unul din candidații PNL sau PC se califică în turul II al scrutinului pentru postul de primar, candidatul celuilalt partid și întreaga organizație locală vor susține candidatul calificat în campania pentru turul II prin:

Declarații publice de susținere;

· Apariții publice împreună cu candidatul calificat în turul II;

Susținere activă în campania electorală a tuturor membrilor organizației locale.

4.2.1.3. În cazul în care niciunul dintre candidaţii PNL şi PC nu se califică în turul II al scrutinului pentru postul de primar și ambele partide au reprezentanţi în consiliul local, cele două partide vor participa împreună la negocierile pentru susţinerea unui candidat în turul II;

4.2.2. Susținerea și negocierile pentru obținerea funcțiilor de viceprimari și vicepreședinți ai Consiliilor Județene sau a altor funcții

4.2.2.1. PNL și PC vor întreprinde toate demersurile pentru crearea de majorități care să ducă la alegerea în aceste funcții a membrilor celor două partide;

4.2.2.2. Pentru posturile de vicepreședinți ai Consiliului Județean, cele două partide vor participa împreună la negocierile cu celelalte partide pentru alegerea acestor funcții;

4.2.2.3. În cazul în care unul dintre partide a obținut postul de președinte al Consiliului Județean, celălalt partid va avea prima opțiune pentru un post de vicepreședinte al Consiliului Județean;

4.2.2.4. În cazul în care cele doua partide pot forma majoritatea în Consiliul Județean și Alianța poate obține ambele posturi de vicepreședinte al Consiliului Județean, fiecărui partid membru îi va reveni câte un post;

4.2.2.5. Dacă unul dintre partidele membre ale Alianței va obține singur majoritatea în Consiliul Județean va avea libertatea de a stabili deținătorii posturilor de vicepreședinte al Consiliului Județean;

4.2.2.6. Pentru posturile de viceprimari cele două partide vor participa împreună la negocierile cu celelalte partide pentru alegerea acestor funcții;

4.2.2.7. Dacă unul dintre partidele membre ale Alianței va obține singur majoritatea în Consiliul Local va avea libertatea de a stabili deținătorul postului sau posturilor de viceprimar;

4.2.2.8. Dacă unul dintre partidele membre ale Alianței obține postul de primar, iar majoritatea în consiliul local se constituie de către cele două partide, cu sau fară alte partide, iar Alianței PNL-PC îi revine un post de viceprimar, partidul care nu are primar va avea prima opțiune pentru alegerea viceprimarului;

4.2.2.9. Dacă nici unul dintre partidele membre ale Alianței nu obține postul de primar, iar majoritatea în consiliul local se constituie de către cele doua partide, cu sau fără alte partide, iar Alianței PNL-PC îi revine un post de viceprimar, partidul care a obținut cele mai multe voturi la scrutinul pentru consiliul local va avea prima opțiune pentru alegerea viceprimarului;

4.2.2.10. CJC vor putea stabili derogări numai în situațiile unor negocieri în compensare.

4.3. Proceduri în cazul candidaturilor comune la alegerile locale

4.3.1. Candidatul de primar, respectiv de preşedinte al Consiliului Judeţean al Alianței va fi membrul PNL sau PC cel mai bine plasat în sondajele de opinie la nivel local;

4.3.2. Numărul de locuri care revine fiecărui partid pe lista de consilieri se stabilește proporțional cu rezultatele în sondajele de opinie la nivel local privind intenția de vot pentru consiliul local, respectiv în sondajele de opinie la nivel județean (de sector sau al Municipiului București) privind intenția de vot la consiliul respectiv;

4.3.3. Proporția calculată se va aplica pe rând locurilor eligibile, marginale și neeligibile;

4.3.4. Locuri eligibile, locuri marginale, locuri neeligibile, rotunjiri și modalitatea de realizare a sondajelor de opinie comune.

4.3.4.1. Se consideră locuri eligibile, pentru toate listele, numărul de locuri rezultat din înmulțirea numărului total de locuri al listei respective cu procentul din sondajul de opinie, respectiv media procentelor dacă se iau în considerare mai multe sondaje, deținut de Alianță, sau cu suma procentelor partidelor membre dacă acestea apar în sondaje separat. Înainte de înmulțire, din procentul menționat se scade marja de eroare a sondajului, respectiv media marjelor de eroare dacă se iau în considerare mai multe sondaje;

4.3.4.2. Se consideră locuri marginale, pentru toate listele, numărul de locuri rezultat din înmultirea numărului total de locuri al listei respective cu dublul marjei de eroare a sondajului menționat, respectiv dublul mediei marjelor de eroare dacă se iau în considerare mai multe sondaje;

4.3.4.3. Se consideră locuri neeligibile, pentru toate listele, numărul de locuri rezultat prin scaderea din numărul total al locurilor listei a locurilor eligibile și marginale calculate ca mai sus;

4.3.4.4. Rotunjirile se fac în plus pentru fracții de peste 0.5 și în minus pentru fracții de sub 0.5;

4.3.4.5. Sondajele de opinie comune se realizează prin acordul organismului de conducere al Alianței de la nivelul respectiv privind instituția care realizează sondajul, modelul de chestionar, metodologia utilzată și alte probleme legate de realizarea sondajelor;

4.3.5. Cadrul general de desfasurare a campaniei comune;

4.3.5.1. Coordonatorul campaniei electorale la nivel local va fi numit de către candidatul de primar al Alianței;

4.3.5.2. Coordonatorul campaniei electorale la nivel județean va fi numit de către candidatul pentru postul de președinte al Consiliului Județean sau de primar, după caz;

4.3.5.3. Echipele de campanie în toate cazurile se constituie de către organismele de conducere corespunzatoare ale Alianței;

4.3.5.4. Candidatul de primar, respectiv de președinte al Consiliului Județean și coordonatorul campaniei electorale vor întocmi un buget al campaniei. Acesta se aprobă de către organismele de conducere corespunzatoare ale Alianței;

4.3.5.5. Bugetul campaniei electorale se constituie prin aport în proporție de 25% al candidatului pentru postul de primar, respectiv de președinte al Consiliului Județean, 25% al partidului din rândul căruia provine candidatul de primar, respectiv de președinte al Consiliului Județean, celelalte 50% constituindu-se prin aportul celor două partide, proporțional cu ponderea pe lista de consilieri;

4.3.5.6. Mandatarul financiar va fi numit de CJC (S,MB);

4.4. Proceduri de colaborare în administraţia locală

4.4.1 Consilierii celor două partide membre ale Alianței aleși în consiliile locale, județene, de sector și în consiliul general al municipiului București se vor constitui într-o majoritate, singuri sau în asociere cu consilierii altor partide politice sau cu consilieri independenți;
4.4.2. În cazul în care consilierii celor două partide membre ale Alianței aleși în consiliile locale, județene, de sector și în consiliul general al municipiului București nu pot constitui o majoritate, aceștia vor acționa solidar în cadrul opoziției din consiliul respectiv;
4.4.3.  Consilierii celor două partide membre ale Alianței aleși în consiliile locale, județene, de sector și în consiliul general al municipiului București au obligația de a susține inițiativele executivului primariilor și consiliilor județene dacă aceștia fac parte din unul din cele două partide componente ale Alianței sau din majoritatea constituită de acestea;
4.4.4. Primarii și viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene aparținând celor două partide membre ale Alianței se vor consulta anticipat propunerii unor proiecte de hotărâri cu grupurile de consilieri ale celor două partide și, în cazul în care apar puncte de vedere diferite se vor adresa pentru mediere CLC, respectiv CJ(S, MB), care vor decide;
4.4.5. Reprezentanții aleși sau numiți în funcții în administrația locală aparținând celor două partide membre ale Alianței nu vor face declarații publice referitoare la deciziile sau acțiunile celorlalți reprezentanți ai Alianței care pot aduce prejudicii imaginii acestora sau bunei colaborări în cadrul Alianței.

CAPITOLUL V

ALEGERILE PARLAMENTARE

5.1. Cele două partide componente ale Alianţei vor participa în alegerile parlamentare cu candidaţi comuni;

5.2. Candidaturile vor fi prezentate în numele Alianţei şi vor folosi semnul electoral al acesteia, în condiţiile legii electorale;

5.3. Procedura de desemnare a ponderii candidaturilor şi a candidaţilor la nivel național

5.3.1. Alianţa va prezenta candidaţi în colegiile eligibile astfel încât să asigure Partidului Conservator un număr  de cel puțin 12 colegii eligibile pentru Camera Deputaților și 9 colegii eligibile pentru Senat;

5.3.2. În cazul în care vor fi desemnaţi pentru o nouă candidatură prin procedurile interne ale fiecărui partid membru al Alianţei, parlamentarii în funcţie vor avea prima opţiune pentru candidatura în colegiul electoral în care au fost aleşi în 2008;

5.3.3. În cazul modificărilor în componenţa colegiilor electorale, prima opţiune va fi exercitată pentru colegiul electoral cu componenţa cea mai apropiată de forma stabilită în 2008;

5.3.4. Alianţa va desemna candidaţi în colegiile marginale astfel încât Partidul Conservator să desemneze candidaţi în acestea în număr egal cu candidaţii desemnaţi în colegiile eligibile;

5.3.5. Colegiile eligibile, respectiv colegiile marginale, vor fi definite de CNC pe baza unor analize electorale şi sociologice, după rămânerea definitivă a componenţei colegiilor;

5.3.6. Analiza şi calculul ponderii candidaturilor se vor face luând în considerare colegiile de Camera Deputaţilor şi Senat împreună;

5.3.6. Candidații celor două partide care urmează să fie repartizați în colegiile electorale vor fi desemnați conform prevederilor statutare ale celor două partide și vor fi comunicați CNC sub semnatură președintelui fiecărui partid;

5.4. Procedura de desemnare a ponderii candidaturilor la nivelul circumscripțiilor electorale

5.4.1. După stabilirea colegiilor eligibile şi marginale, CNC va stabili colegiile în care cele două partide componențe ale Alianţei vor prezența candidaţi;

5.4.2. Partidul Conservator nu va putea solicita mai mult de o candidatură într-un colegiu eligibil şi o candidatură într-un colegiu marginal în fiecare circumscripţie electorală, cu excepţia circumscripţiei 42 Bucureşti unde va putea solicita candidatura într-un colegiu eligibil de Senat şi două colegii eligibile de Camera Deputaţilor, precum şi în alte două colegii marginale, indiferent de natura acestora. Procedura se poate schimba prin decizia CNC;

5.4.3. Prin execepţie de la prevedrile 5.4.2., în circumscripţiile electorale unde suma colegiilor electorale pentru Camera Deputaţilor şi Senat este mai mic sau egal cu 7, PC va putea desemna în acea circumscripţie un singur candidat pentru un colegiu eligibil sau marginal;

5.4.4. În cazul în care numărul colegiilor eligibile dintr-o circumscripţie electorală este mai mic sau egal cu numărul parlamentarilor PNL aflaţi în funcţie şi desemnaţi pentru o nouă candidatură, îndiferent dacă aceştia au fost aleşi în 2008 sub însemnele PNL, PC nu va putea solicita candidatura într-un colegiu eligibil în acea circumscripţie;

5.4.5. În situaţia în care numărul parlamentarilor PNL şi numărul parlamentarilor PC aflaţi în funcţie într-o circumscripţie electorală şi desemnaţi pentru o nouă candidatură, indiferent dacă aceştia au fost aleşi în 2008 sub insemnele PNL sau PC, depăşeşte numărul de colegii eligibile din circumscripţia respectivă, CNC va lua măsurile necesare pentru medierea situaţiei;

5.5. Modificări în situațiile schimbării sistemului electoral

5.5.1. În cazul modificării sistemului electoral sau al reducerii numărului de parlamentari CNC este împuternicit să redacteze un addendum la prezentul protocol cu privire la modalitatea de repartizare a candidaturilor.

5.6. Procedura de depunere a candidaturilor

5.6.1. Candidaturile se depun sub semnatura celor doi președinți, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

5.7. Echipa de campanie și campania electorală

5.7.1. Coordonatorul campaniei electorale parlamentare și echipa centrală de campanie se desemneaza de către CNC;
5.7.2. La nivel județean, de sector al municipiului București și la nivelul municipiului București CJC (MB, S) vor desemna coordonatori ai campaniei electorale parlamentare, cu rol de armonizare și coordonare a campaniilor candidaților;

5.7.3. La nivelul colegiilor electorale, fiecare candidat îşi va desemna coordonatorul campaniei electorale, precum şi mandatarul financiar în condiţiile legii;

5.7.4. CJC (S,MB) pot desemna un mandatar financiar comun la nivelul circumscripţiei electorale sau pentru mai mulţi candidaţi dintr-o circumscripţie, în condiţiile legii, cu acordul candidaţilor respectivi;
5.7.5. Coordonatorii la nivel județean (S, MB) vor întocmi, împreună cu CJC (MB, S), un program general de campanie al candidaților în circumscripție;
5.7.6. Bugetul campaniei parlamentare la nivel central se propune de către echipa de campanie și se aprobă de către CNC;
5.7.7. Bugetul se constituie din contribuții ale candidaților aflați pe locuri eligibile și marginale, precum și din contribuții ale celor două partide, proporțional cu numărul de candidaturi depuse;
5.7.8. Cele doua partide componente ale Alianței vor intreprinde toate demersurile necesare pentru implicarea membrilor acestora, în special a aleșilor din administrația publică locală, în campania electorala, conform strategiei prezentată de echipa de campanie.

CAPITOLUL VI

ALEGERI PREZIDENȚIALE

6.1. Procedura de desemnare a candidatului prezidențial

6.1.1. Alianța va susține, atât în ipoteza alegerilor prezidențiale la termen, cât și a celor anticipate, un membru al PNL pentru funcția de Președinte al României;

6.2.2. Decizia de desemnare se supune validării organismelor statutare competente ale PNL și PC, în conformitate cu procedurile statutare ale fiecărui partid;

6.2.3. Din momentul validării, candidatul este reprezentantul Alianței și al ambelor partide în cursa prezidențială;

6.2. Campania electorală

6.2.1 Coordonatorul campaniei electorale este desemnat de către candidatul prezidențial;
6.2.2 Echipa centrală de campanie este numită de CNC cu acordul candidatului și consultarea coordonatorului campaniei;
6.2.3 Echipele de campanie la nivel județean, de sector și al Municipiului București sunt numite de CJC (S, MB) cu acordul coordonatorului campaniei;
6.2. 4 Bugetul campaniei electorale prezidențiale se propune de către echipa de campanie și se aprobă de către candidat și CNC;
6.2.5. CNC va desemna un mandatar financiar al campaniei prezidențiale, cu acordul candidatului și consultarea șefului de campanie;
6.2.6. Bugetul se constituie în proporții de câte o treime prin contribuții ale celor două partide componente ale alianței și ale candidatului la funcția prezidențială;
6.2.7. Cele două partide componente ale Alianței vor intreprinde toate demersurile necesare pentru implicarea tuturor membrilor acestora în campania electorală prezidențială, conform strategiei prezentată de echipa de campanie;

CAPITOLUL VII

PROCEDURI PRIVIND REPREZENTAREA ÎN GUVERN, PRECUM ŞI ÎN STRUCTURILE ACESTUIA ÎN TERITORIU

7.1. Procedura de desemnare a Primului Ministru

7.1.2. Candidatul Alianței pentru postul de Prim Ministru se desemnează de către CNC, propunerile partidelor componente ale Alianţei fiind făcute în conformitate cu procedurile interne ale fiecărui partid și se comunică CNC sub semnătura președintelui partidului respectiv;
7.1.3. În cazul în care CNC nu ajunge la un acord, candidatul Alianței pentru postul de Prim Ministru se desemnează de către partidul cu cel mai mare număr de parlamentari;

7.1.4. La desemnare, Primul Ministru iși asumă programul de guvernare și protocolul Alianței;

7.2. Procedura de desemnare a ponderii partidelor în guvern

7.2.1. Ponderea celor două partide în guvern se stabilește proporțional cu numărul de parlamentari aleși ai fiecărui partid component al Alianței, însă fără a putea considera pentru PC un număr de parlamentari mai mic decât cel prevăzut la 5.3.1.

7.2.2. În calculul ponderii celor două partide în guvern se va considera și poziția de Prim Ministru, în cazul în care acesta aparţine unuia dintre cele două partide;

7.2.3 PC va deține în Guvern un număr de miniștri conform 7.2.1. însă nu mai puțin de un ministru deținător al unui portofoliu;

7.2.4 În cazul în care structura guvernului va conține funcții de Viceprim -Ministru fiecare partid va desemna câte un Viceprim – Ministru în plus față de ponderea calculată conform 7.2.1, 7.2.2 și 7.2.3

7.2.5. Propunerile partidelor componente ale Alianţei vor fi făcute în conformitate cu procedurile interne ale fiecărui partid și se comunică CNC sub semnatura președintelui partidului respectiv.

7.2.6. La desemnare, miniștrii iși asumă programul de guvernare și protocolul Alianței.

7.3. Proceduri privind numărul și repartizarea secretarilor de stat, a conducătorilor agenţiilor guvernamentale şi a funcţiilor asimilate

7.3.1. Cele două partide membre ale alianţei vor desemna secretari de stat, conducători de agenţii guvernamentale şi persoane care urmează să ocupe funcţii asimilate acestora conform ponderii calculate la punctul 7.2.1.;

7.3.2. Propunerile se fac cu acordul ministrului desemnat care coordonează domeniul respectiv. Acesta nu poate refuza nejustificat o propunere. Situaţiile de dezacord se mediază de CNC;

7.3.3. Propunerile partidelor componente ale Alianţei vor fi făcute în conformitate cu procedurile interne ale fiecărui partid și se comunică CNC sub semnatura președintelui partidului respectiv.

7.3.4. La desemnare, persoanele propuse iși asumă programul de guvernare și protocolul Alianței.

7.4. Proceduri privind desemnarea în funcţii din structurile guvernului în teritoriu

7.4.1. Cele două partide vor susţine pentru funcţii din structurile guvernului în teritoriu candidaturi conform ponderii celor două partide din fiecare judeţ, respectiv Municipiul Bucureşti;

7.4.2. Ponderea se stabileşte prin raportul numărului de voturi obţinute de fiecare partid la alegerile locale pentru lista de candidaţi pentru Consiliul Judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti;

7.4.3. În cazul în care cele două partide au candidat într-un judeţ, respectiv Municipiul Bucureşti, pe liste comune, ponderea utilizată va rezulta din raportul numărului de consilieri judeţeni, respectiv consilieri generali ai Municipiului Bucureşti, aleşi din partea fiecărui partid;

7.4.4. Nominalizările fiecărui partid vor fi facute conform procedurilor statutare ale fiecărui partid și se înaintează celor în drept sub semnatura președinților organizațiilor celor doua partide de la nivelul respectiv;

7.4.5. La desemnare, persoanele propuse iși asumă programul de guvernare și protocolul Alianței.

7.5. În toate situaţiile cele două partide se angajează să desemneze sau să susţină persoane care îndeplinesc criteriile legale, sunt calificate profesional pentru funcţia respectivă şi îndeplinesc condiţii morale privind neimplicarea în conflicte de interese, suspiciuni privind fapte de corupţie şi care se angajează să-şi îndeplinească mandatul în depline condiţii de legalitate şi moralitate;

7.6. Proceduri privind înlocuirile din funcţie

7.6.1. Miniştrii pot fi înlocuiţi astfel:

7.6.1.1. La propunerea partidului care i-a nominalizat, cu respectarea procedurilor constituţionale şi legale în vigoare şi cu consultarea CNC;

7.6.1.2. La propunerea Primului Ministru, cu respectarea procedurilor constituţionale şi legale în vigoare şi cu consultarea CNC;

7.6.2. Secretarii de stat, conducătorii de agenţii guvernamentale şi persoanele ce ocupă funcţii asimilate acestora pot fi înlocuiţi astfel:

7.6.2.1. La propunerea partidului care i-a nominalizat, cu respectarea procedurilor legale în vigoare şi cu consultarea ministrului de resort, precum şi a CNC;

7.6.2.2. La propunerea Primului Ministru, cu respectarea procedurilor legale în vigoare şi cu consultarea CNC;

7.6.2.3. La propunerea ministrului de resort, cu avizul Primului Ministru şi al CNC;

7.6.3. Persoanele care ocupă funcţii din structurile guvernului în teritoriu pot fi înlocuiţi din funcţii în conformitate cu procedurile de la punctul 7.6.2.;

7.6.4. În toate situaţiile, partidul care a deţinut portofoliul sau funcţia respectivă face o nouă nominalizare, în conformitate cu 7.2., 7.3., 7.4., 7.5.

CAPITOLUL VIII

PROCEDURI PRIVIND ACŢIUNILE PARLAMENTARE COMUNE DUPĂ URMĂTOARELE ALEGERI PARLAMENTARE

8.1. Cele două partide vor acţiona împreună pentru formarea unei majorităţi parlamentare;

8.2. În cazul în care cele două partide nu vor putea forma sau face parte dintr-o majoritate parlamentară vor acţiona împreună ca partide de opoziţie;

8.3. În cazul în care cele două partide pot forma sau face parte dintr-o majoritate parlamentară care poate susţine candidat, respectiv candidaţi pentru una sau ambele funcţii de preşedinte de cameră a Parlamentului, acestea vor susţine acelaşi candidat, respectiv candidaţi, la propunerea partidului cu cei mai mulţi parlamentari în Camera respectivă;

8.4. Celelalte funcții de conducere în cele două Camere ale Parlamentului se desemnează conform regulamentelor celor două Camere Parlamentare;

8.5. În cazul în care cele două partide fac parte dintr-o majoritate parlamentară, parlamentarii membri ai partidelor componente ale coaliției trebuie să sprijine, în sedințele de grup parlamentar, de comisii și de plen inițiativele guvernului  din care Alianța face parte;

8.6. În cazul în care cele două partide fac parte dintr-o majoritate parlamentară, în vederea respectării disciplinei și coerentei politice, la depunerea amendamentelor parlamentarii aparținând partidelor componente ale Alianței vor solicita punctul de vedere al ministrului care a inițiat proiectul supus amendării.

8.7. În cazul inițiativelor parlamentare, inițiatorii vor consulta ministrul care coordonează domeniul în care se intenţionează depunerea iniţiativei;

8.8. În cazul în care cele două partide fac parte dintr-o majoritate parlamentară, parlamentarii celor două partide nu vor susţine sau vota iniţiative parlamentare care au punct de vedere negativ din partea guvernului;

8.9 . În cazul în care cele două partide fac parte dintr-o majoritate parlamentară, parlamentarii celor două partide nu vor susţine sau vota moţiuni simple sau de cenzură;

8.10. În toate situaţiile, liderii grupurilor parlamentare ale celor două partide vor avea consultări săptămânale sau ori de câte ori este nevoie cu privire la activitatea parlamentară;

CAPITOLUL IX

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

9.1. Modificările la protocolul Alianței se negociază în CNC și se aprobă de către forurile statutare în drept ale celor două partide.

9.2. Denumirea integrală a alinaţei este „Alianţa  de Centru – Dreapta Partidul Naţional Liberal-Partidul Conservator”;

9.3. Denumirea prescurtată a alianţei este „ACD”

9.4. Semnul permanent şi semnul electoral al alianţei este o săgeată înscrisă în pătrat sub care se află denumirile prescurtate ale celor două partide PNL-PC.

9.5. Sediul Alianţiei este în Bucureşti, B-dul Aviatorilor nr. 86, sector 1

9.6. Denumirea integrală, denumirea prescurtată și semnul electoral al Alianței vor fi utilizate în alegerile la care se participă pe liste comune/cu candidați comuni;

9.7. În cazul participării pe liste separate și cu candidați proprii, cele două partide vor utiliza denumirea integrală, denumirea prescurtată, semnul permanent și semnul electoral cu care acestea sunt înscrise la Tribunalul București.

9.8. Cele două partide nu vor accepta sau iniţia participarea separată în alte alianţe electorale;

9.9. În cazul în care unul dintre partidele membre ale Alianței va promova un membru al său în funcția de Președinte al României alianța va înteprinde toate demersurile necesare pentru ca celălalt partid  să obtină funcția de Președinte al Senatului;

9.10. Orice participare a celor două partide într-o altă alianţă politică sau electorală nu va putea fi făcută decât prin participarea Alianţei PNL-PC ca entitate juridică după înscrierea acesteia la Tribunalul Bucureşti;

9.11. Prezentul protocol este valabil până la data de 31 decembrie 2016 şi poate fi prelungit cu încă cinci ani prin acordul părţilor;

9.12. Sancţiunile pentru încălcarea protocolului se asimilează celor pentru încălcarea statutelor celor două partide, decise de fiecare partid în parte, din proprie iniţiativă sau la solicitarea celeilalte părţi;

9.13. Prezentul protocol intră în vigoare pentru organizaţiile şi membrii celor două partide la data semnării, iar pentru terţi la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii Tribunalului Bucureşti privind înscrierea în registrul partidelor politice.

Unii au citit și asta: