Școala din Valea Argovei va fi reabilitată cu fonduri Regio

La începutul lunii februarie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a semnat trei contracte de finanțare din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 pentru modernizarea infrastructurii educaționale și creșterea calității vieții pentru municipiile Pitești (județul Argeș) și Ploiești (județul Prahova), respectiv comuna Valea Argovei (județul Călărași).

Comuna Valea Argovei din județul Călărași va beneficia de fonduri Regio pentru reabilitarea Școlii Gimnazial2 nr.1.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor din unitatea de învățământ, în vederea creșterii performanțelor elevilor și a reducerii abandonului școlar, prin reabilitarea a trei săli de clasă și a două laboratoare complet utilate corpul de școală existent, ce va deservi peste 200 elevi din Valea Argovei.

Corpul de școală va fi extins până la o suprafață de 677,50 mp, cu încăperi noi având funcțiuni de grupuri sanitare, cameră lapte/corn, birou director, cameră muncitori, centrală termică și magazie.

La finalul proiectului este proiectată scăderea ratei de abandon școlar în localitate, reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii sub 10% și creșterea ratei de absolvire în vederea integrării pe piața muncii și diminuării ulterioare a indicelui sărăciei (IDUL).

Proiectul, cu o durată de implementare de 91 de luni în perioada 1 martie 2016 – 30 septembrie 2023, are o valoare totală a bugetului de aproape cinci milioane lei, din care 3,9 milioane lei reprezintă contribuția FEDR.

Proiectul finanțat cu fonduri Regio este „Reabilitare, modernizare, extindere (prin desființare corp Anexa C2) și dotare Școala Gimnazială nr.1 – Comuna Valea Argovei (Corp A și Corp B) – Județul Călărași”, prin intermediul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 10.1.B – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea B – „Învățământ obligatoriu”.

De cealaltă parte, municipiul Ploiești va primi finanțare nerambursabilă pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic ‚Sfântul Andrei’ Municipiul Ploiești”, iar municipiul Pitești va implementa proiectul „Realizare parc Lunca Argeșului 3”.

Unii au citit și asta: