info

Şcoala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” CălăraŞi a obţinut titlul ”Şcoală Europeană”

scoala Nicolae Titulescu

Luni, 20 mai 2013, a avut loc la Palatul Parlamentului festivitatea de decernare a titlului ”Şcoală Europeană”. Festivitatea a fost deschisă de ministrul Educaţiei, Remus Pricopie.

La festivitate au participat: Ecaterina Andronescu, preŞedintele Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret Şi Sport din Senat; Gigel Paraschiv, Secretar de Stat pentru Învăţământul Superior; Liliana Preoteasa, director general în Ministerul Educaţiei Naţionale; Marinica Stoian, inspector general în Ministerul Educaţiei Naţionale; Monica Calotă, director al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei Şi Formării Profesionale; 3 parlamentari; delegaţiile celor 64 de Şcoli câŞtigătoare ale distincţiei. Delegaţia Şcolii ”Nicolae Titulescu” a fost compusă din: prof. Mirică Niculai – director, prof . Adriana Constantin – director adjunct, prof. Adriana Olaru – responsabil cu programe europene Şi eleva Alexandra Tuţă. Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean CălăraŞi au participat prof. Eufrosina Amza – inspector Şcolar general adjunct Şi prof. Nicolae Micescu, inspector pentru proiecte Şi programe educaţionale.
Competiţia Naţională „Şcoala Europeană”, organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale, se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar implicate în activităţi/programe/ proiecte europene. La ediţia din acest an (a X-a ediţie), s-au înscris 116 unităţi de învăţământ preuniversitar din 36 de judeţe şi din municipiul Bucureşti. Cele 64 unităţi de învăţământ câŞigătoare ale competiţiei au primit certificatul ”Şcoală europeană”, valabil 3 ani, placheta ”Şcoală europeană”, un buchet de trandafiri Şi urmează să mai primească un premiu de 5.000 lei. Doamna Ecaterina Andronescu a acordat din partea Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret Şi Sport din Senat o Diplomă de Merit fiecărei Şcoli câŞtigătoare.

Evaluarea candidaturilor şcolilor înscrise în competiţie s-a realizat după următoarele criterii: coerenţa activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor comunitare cu politica generală a instituţiei şcolare, integrarea activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor comunitare în programul curent al şcolii, performanţele şcolare, asigurarea egalităţii de şanse, continuitate şi constanţă în derularea de activităţi/proiecte/programe comunitare, strategie şi modalităţi de implementare şi evaluare, strategie şi modalităţi de valorizare (diseminare şi exploatare a rezultatelor/produselor), dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei prin activităţile de cooperare europeană şi calitatea documentelor de candidatură (documentele manageriale din perioada 2010-2013, formularul de candidatură şi portofoliul ilustrativ).
Titlul de ”Şcoală Europeană” este o confirmare a dimensiunii europene a educaţiei realizate de Şcoala Nicolae Titulescu – o Şcoală de referinţă pentru învăţământul călărăŞean. Am obţinut această distincţie pentru proiectele derulate în ultimii 3 ani, dintre care cel mai valoros este proiectul ”TIC – forţa schimbării în educaţie” din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. Prin acest proiect, Şcoala noastră a obţinut 2 laboratoare de informatică complet echipate cu mobilier, echipamente IT de ultimă generaţie (50 calculatoare, 4 laptopuri, 2 videoproiectoare multimedia, 2 table interactive, 2 imprimante laser color, 2 multifuncţionale) Şi o platformă e-learning aceesibilă online. Şcoala Nicolae Titulescu este unica Şcoală din judeţul CălăraŞi cu 3 laboratoare de informatică dotate la standarde europene.
Menţionez Şi următoarele activităţi/proiecte/programe în care s-a implicat Şcoala în ultimii 3 ani:
– proiectul Grundtvig ”Weblog for Supporting the Migrants Integration”
– proiectul ”Aurul verde al Dunării”, la prima ediţie (2011) a competiţiei ”Şcoală MaST TOP” din cadrul proiectului POSDRU ”MaST Networking – Calitate în dezvoltarea competenţelor cheie de matematică, Ştiinţe Şi tehnologii”; proiectul s-a clasat pe primul loc
– cursuri de formare continuă Comenius (3 cadre didactice)
– 2 proiecte Leonardo da Vinci Mobilităţi VETPRO coordonate de ISJ CălăraŞi (5 cadre didactice)
– 1 proiect iEARN
– 1 proiect LeAF
– 10 proiecte eTwinning.
Performanţele obţinute de elevi la olimpiadele Şi concursurile Şcolare, activităţile educative realizate cu parteneri locali/naţionali, schimburile cultural-artistice în cadrul parteneriatului dintre Şcoala noastră Şi Asociaţia MOCAPI din Rivery, Franţa, au contribuit de asemenea la obţinerea distincţiei ”Şcoală Europeană”.
Domnul Niculai Mirică, directorul Şcolii ”Nicolae Titulescu”, a declarat:

”Acest titlu ne onorează, cu atât mai mult cu cât suntem prima (singura) Şcoală din judeţ care a obţinut această distincţie. În acelaŞi timp, ne obligă să ne menţinem la standarde europene prin perfecţionarea abilităţilor de cooperare europeană, prin implementarea experienţei dobândite în proiectele derulate, prin valorizarea competenţelor formate, prin inovare didactică. Mulţumim Inspectoratului Şcolar Judeţean CălăraŞi care ne-a mobilizat în implicarea de activităţi Şi proiecte europene, ne-a sprijinit Şi îndrumat în realizarea obiectivelor asumate.
Acestă distincţie reprezintă un nou Şi valoros succes în palmaresul Şcolii Nicolae Titulescu, un motiv de mândrie pentru elevi, cadre didactice Şi părinţi. Ne propunem ca peste 3 ani să fim din nou printre câŞtigătorii competiţiei!”

Prof. Adriana Olaru, responsabil cu programe europene – Şcoala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” CălăraŞi

cofetaria-calarasi-h
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

17 − twelve =

To Top