Școala în pandemie: Sprijin socio-emoțional, pentru părinții din Călărași

Joi, 19 noiembrie 2020, echipa de profesori consilieri școlari de la Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Călărași, din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Caălărași, a susținut un Webinar destinat părinților ai căror copii sunt înscriși în clasele 0-IV de la Școala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași.

Prin susținerea Webinarului ”Provocări în comunicarea online”, echipa CJAPP a urmărit să ofere metode practice pentru sprijinirea învățării școlarilor mici în mediul online de către părinți.

Webinarul a avut un caracter interactiv și s-a constituit într-un punct de plecare pentru inițierea unor evenimente asemănătoare care să se centreze pe nevoile actuale ale părinților generate de derularea procesului de învățământ în mediul online.

În aceeași zi, a fost organizat un webinar cu scopul de a oferi suport socio-emoțional și părinților elevilor Scolii Gimnaziale “Constantin Brâncoveanu” din Călărași.
La întâlnire au participat părinți și cadre didactice, doamna director Ionița Anca, precum și doamna consilier educativ Diaconiță Elena.

Activitatea a constat în prezentarea unui material suport, “Armonie în pandemie-Cum păstrăm echilibrul în familie în această perioadă?”, elaborat de către profesorul consilier școlar Panait Georgiana.

Pe baza materialului, părinții participanți au adresat întrebări și s-au purtat discuții constructive.

Activitatea a avut ca obiective principale oferirea suportului emoțional, ameliorarea dificultăților emoționale ale copiilor și părinților, împărtășirea sentimentelor, emoțiilor de către părinții, înțelegerea și redefinirea dificultăților si identificarea unor soluții optime.

Unii au citit și asta: