in ,

Școala românească: Analiză SWOT, în cadrul unei acțiuni la Liceul Danubius

Săptămâna trecută, elevii liceului Danubius au participat la o activitate transdisciplinară, gândită și coordonată de domnii profesori Luciana Radu, Loredana Fulga și Dumitrel Toma.

Scopul acțiunii a fost de a re-descoperi școala românească prin ochii elevilor.
Unii dintre ei au avut curiozitatea de a-și implica părinții și bunicii, luându-le interviuri din care au aflat cum era școala odinioară, cu minusurile și plusurile ei. Alții au optat pentru munca de cercetare pe internet. Toți ne-am privit și ne-am confruntat, în oglindă, experiențele proprii.

La final, s-a făcut o analiză SWOT a parcursului pe care școala românească l-a avut în ultimele decenii.

Dintre PUNCTELE TARI ale educației din zilele noastre, se numără libertatea de exprimare de care se bucură elevul, o mai bună cunoaștere a drepturilor, mai multă empatie, deschidere și încredere în triada elev-profesor-părinte, precum și o școală mai prietenoasă.

PUNCTELE SLABE atrag atenția prin programele încărcate de teorie și lipsa practicii, care duc la dezinteres din partea elevilor și decalaj între școală și piața muncii, numărul prea mic de consilieri școlari.

OPORTUNITĂȚILE ce pot fi valorizate sunt deschiderea către diversitate, progresul tehnologic, care poate revitaliza cultura, recunoașterea importanței pe care o are inteligența emoțională.

Printre cele mai serioase AMENINȚĂRI se află avântul tehnologiei digitale (whatsapp, instagram etc.) în detrimentul comunicării directe, ineficiența programelor de combatere a absenteismului și a abandonului școlar, birocratizarea, cadrul formal care, de multe ori, ne împiedică să ajungem la adevărata personalitate a profesorului.

În urma acestei activități, profesorii au remarcat perspectiva pertinentă, realistă și, totodată, subtilă a elevilor formați într-un mediu educațional care îi nemulțumește uneori, îi frustrează, le creează așteptări, dar în care ar fi bine să își găsească împlinirea. Atât pentru binele individual, cât și pentru cel colectiv.