Se fac înscrieri pentru Școala de Pompieri. Ce condiții trebuie să îndeplinești.

În această perioadă au loc înscrierile la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti, pentru concursul de admitere din ianuarie 2020.

Până la data de 15 noiembrie 2019, pot fi depuse cererile de înscriere la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Călărași sau la sediul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean / Bucureşti-Ilfov, în raport cu domiciliul sau reședința înscrisă în cartea de identitate.

Sunt 300 de locuri scoase la concurs, astfel:
* subofiţer de pompieri şi protecţie civilă: 275 de locuri (262 IGSU, 5 IGAv, 4 IGPR, 1 Comenduirea Garnizoanei, 1 DGL, 2 SIE);
* maistru militar auto: 25 de locuri (11 IGPR, 4 IGI, 1 DGL, 4 IGJR, 5 SIE).

Înscrierea candidaților la examen, contravizita medicală, evaluarea performanței fizice și proba de verificare a cunoștințelor sunt organizate în perioada 10-23 ianuarie 2020, conform graficelor stabilite de către Școala de Pompieri Boldești.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii și criterii:

– să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
– să cunoască limba română, scris şi vorbit;
– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
– să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2020;
– să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
– să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
– să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
– să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
– să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
– să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

Unii au citit și asta: